کمانش خطي ورق هاي حفره دار تحت اثر بار متمرکز تک محوره و ارزيابي اثر پيکر بندي حفره ها بر کمانش ورق ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کمانش خطي ورق هاي حفره دار تحت اثر بار متمرکز تک محوره و ارزيابي اثر پيکر بندي حفره ها بر کمانش ورق ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ورق های مربع و مستطیلی حفره دار با تکیه گاه های ساده تحت اثر بار تک محوری فشاری متمرکز قرار می گیرند ونسبت های طول به عرض های متفاوتی (2.4، 1، 0.5، a/b=0.25) مورد ارزیابی قرار می گیرد در این تحقیق ورق با تعداد حفره های یک، دو و چهار تایی بررسی می شود. حفره ها بصورت دایره می باشند. از روش المان محدود جهت مدلسازی ورق ها استفاده شده. چیدمان این حفره ها تغییر می کند و میزان بار کمانشی برای هر حالت معین می شود،مشاهده می شود در نسبت a/b=1,2,4 قرار گیری حفره در نزدیک تکیه گاه عرضی و سپس در نزدیک تکیه گاه طولی باعث کاهش شدید بار کمانشی شده و حالت های بحرانی ایجاد می شود و در نسبت های a/b=0.25,0.5 قرار گیریحفر ه ها در وسط و قسمت های میانی ورق می تواند باعث کاهش بار کمانشی شود. از جنبه ها نوآوری می توان به تعدادحفره ها که بیش از یک عدد هستند، چیدمان حفره ها و بارگذاری متمرکز اشاره نمود.

لینک کمکی