شناسايي اثرات استقرار سيستم مديريت انرژي ( ISO 50001 )در سازمان منطقه ي ويژه ي اقتصادي انرژي پارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي اثرات استقرار سيستم مديريت انرژي ( ISO 50001 )در سازمان منطقه ي ويژه ي اقتصادي انرژي پارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سمينار پتروشيمي و انرژي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از این نوشتار بیان اهمیت استقرار سیستم ها و ابزارهای مدیریتی در بهبود کارایی انرژی در سازمان ها بوده است.در ابتدا پس از بیان مقدمات، مفاهیم و مشخصات سیستم های مدیریت انرژی، مروری بر روند شکل گیری استاندارد ISO50001به همراه تشریح الگو و الزامات این استاندارد به طور کوتاه پرداخته شد. سپس روش انجام را که پایه ای ترین الزام آن شناسایی وبازنگری جنبه های انرژی می باشد، از راه پژوهش های موردی کتابخانه ای)آنالیز ریسک مصرف انرژی در صنایع پتروشیمی و انجامممیزی در بخش صنعت( تشریح گردید. در یافته های موجود جنبه های موثر مثبت در استقرار سیستم مدیریت انرژی که به ترتیب،جنبه فرهنگی اجتماعی، زیست محیطی، مالی، ایمنی و فنی می باشند را مورد بررسی قرار دادیم. -در پایان نتایج کارآمد حاصل از آنالیز و تعدیل توانایی های انرژی و به طورکلی الزامات استاندارد ممیزی انرژی بیان شد

لینک کمکی