تحليل محتواي 5 سوپر گروه تخصصي ورزش در شبکه اجتماعي تلگرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحليل محتواي 5 سوپر گروه تخصصي ورزش در شبکه اجتماعي تلگرام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي يافته هاي نوين پژوهشي علوم ورزشي در حوزه سلامت، نشاط اجتماعي، کارآفريني و قهرماني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش تحليل محتواي 5 سوپر گروه تخصصي ورزش در شبکه اجتماعي تلگرام بوده است. در این پژوهش، واحد تحلیل، افراد عضو پنج گروه تلگرامی ورزشی به نام های(گروه تخصصی تربیت بدنی،تربیت بدنی و علوم ورزشی، و مثل ورزش، کمپین صلح و ورزش،کلید ورزش) بوده اند. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش روش تحلیل محتوای سوپرگروه های تلگرام از شروع تا اختتامیه بازی های المپیک بوده است که از نوع تحلیل مضمونی است. در اینروش مضامین پیام ها مقوله بندی شده و پس از مقوله بندی و کد گذاری مضامین پیام های به اشتراک گذاشته شده توسط افراد گروه، داده های پژوهش تحلیل شده است. جامعهی آماری در این پژوهش کلیه افراد عضو پنج سوپر گروه ورزشی در شبکه اجتماعی تلگرام بوده اند. اما به علت عدم دسترسی به تمامی افراد از روش نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی به روش دسترسی آسان برای انتخاب نمونه آماری استفاده شد. کلیه پیام های به اشتراک گذاشته شده در شبکه اجتماعی تلگرام برمبنای شاخصهایی چون ساختار پیام، محتوای پیام، نوع تصاویر، نوع فیلم و.... تلخیص شده و به جملات کلیدی قابل تفسیر تبدیل شدند. و مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مخاطبین در سوپرگروه های ورزشی آقایان 64% می باشند.بیشترین پیام به اشتراک گذاشته شده متعلق به سوپرگروه تخصص تربیت بدنی با 2340 پیام میباشد.بیشترینتصویر به اشتراک گذاشته شده متعلق به سوپرگروه و مثل ورزش 795 تصویر میباشد.بیشترین فیلم به اشتراک گذاشته شده در سوپرگروه تخصصی تربیت بدنی با 45 فیلم میباشد.بیشترین محتوای پیام ها تصاویر ورزشی مربوط به مسابقات المپیک و اخبار این مسابقات بوده ایت که در ساعات 14 الی 24 شب بیشترین پیام ها در سوپرگروه های ورزشی بارگزاری شده است.

لینک کمکی