مقاله شبيه سازي دو بعدي هيدروليک قنات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي دو بعدي هيدروليک قنات :

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه روشی برای شبیه سازی دو بعدی هیدرولیک قنات و ر فتار زهکشی ثقلی آن در سفره آزاد می باشد که توسط یک برنامه کامپیوتری بکار گرفته شده است . بدین منظور در این برنامه با در نظر گرفتن روند و مشخصات کلی قنات همراه با پارامترهای محیطی و عوامل دیگری چون منابع تغذیه و تخلیه(نظیر بارندگی و تبخیر و تعرق ) معادله حاکم بر محیط متخلخل با استفاده از یک الگوی مناسب و در نظر گرفتن شرایط مرزی موجود در محدوده مورد نظر به روش عددی و به شکل پایدار و یا ناپایدار حل می گردد سپس مدل با توجه به داده های شاخص موجود (دبی قنات و ارتفاع سطح ایستابی اندازه گیری شده)کالیبره می شود.

لینک کمکی