مقاله ارزيابي فعاليت ضد قارچي عصاره الکلي کلاله و سافرانول گياه زعفران بر روي رشد کانديدا آلبيکنس و کانديدا دابلينينسيس در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي فعاليت ضد قارچي عصاره الکلي کلاله و سافرانول گياه زعفران بر روي رشد کانديدا آلبيکنس و کانديدا دابلينينسيس در شرايط آزمايشگاهي :

مقاله ارزيابي فعاليت ضد قارچي عصاره الکلي کلاله و سافرانول گياه زعفران بر روي رشد کانديدا آلبيکنس و کانديدا دابلينينسيس در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكی پارس (دانشگاه علوم پزشكی جهرم) از صفحه 1 تا 9 منتشر شده است.
نام: ارزیابی فعالیت ضد قارچی عصاره الکلی کلاله و سافرانول گیاه زعفران بر روی رشد کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا دابلینینسیس در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله کاندیدا دابلینینسیس
مقاله عصاره الکلی کلاله و سافرانول زعفران
مقاله اثرات ضد قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی مرادی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده ارمكی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سخا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گونه های کاندیدا قارچهای فرصت طلبی هستند که در بیماران با نقص ایمنی، بیماری های قارچی مهاجم را سبب می شوند. زعفران گیاهی بااثرات درمانی متعدد از قبیل فعالیت ضد قارچی مطرح است. دراین تحقیق اثرات ضد قارچی عصاره الکلی و سافرانول گیاه زعفران بر رشد کاندیدا آلبیکنس و دابلینینسیس ارزیابی شد.
مواد و روش تحقیق: عصاره الکلی و سافرانول زعفران با روش میکرودایلوشن بر روی کاندیدا آلبیکنس و دابلینینسیس اثر داده شد. بدین منظور غلظت های 500 و 250 و 125 و; میلکروگرم در میلی لیتر از عصاره الکلی زعفران و غلظت های 25 و 12 و 25/6 میکروگرم در میلی لیتر از سافرانول تهیه و بر تعداد مشخصی از دو گونه کاندیدا اثر داده شد. تست حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MFC) درمحیط سابورو ارزیابی شد.
یافته ها: میزان حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره الکلی کلاله زعفران برای کاندیدا آلبیکنس 250 میکروگرم در میلی لیتر و برای کاندیدا دابلینینسیس 125 میکروگرم درمیلی لیتر بود و MFC برای کاندیدا آلبیکنس 500 میکروگرم در میلی لیتر و برای کاندیدا دابلینینسیس 125 میکروگرم در میلی لیتر است. هم چنین حداقل غلظت مهارکننده سافرانول زعفران برای کاندیدا آلبیکنس 5/12 میکروگرم در میلی لیتر و برای کاندیدا دابلینینسیس 25/6 میکروگرم در میلی لیتر بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره الکلی و سافرانول رشد دو گونه کاندیدا آلبیکنس و دابلینینسیس را مهار می کنند، اما سافرانول اثرات ضدقارچی قوی تری نسبت به عصاره زعفران داشته و کاندیدا دابلینینسیس نیز از کاندیدا آلبیکنس حساس تر است. بنابراین عصاره الکلی کلاله و سافرانول زعفران به عنوان مهار کننده های رشد کاندیدا در درمان عفونت های قارچی مطرحند.

لینک کمکی