مقاله بررسي مقاومت به استرس در سويه هاي صنعتي ساكارومايسس سرويزيه به منظور طراحي محيط هاي غربال گر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت به استرس در سويه هاي صنعتي ساكارومايسس سرويزيه به منظور طراحي محيط هاي غربال گر :

مقاله بررسي مقاومت به استرس در سويه هاي صنعتي ساكارومايسس سرويزيه به منظور طراحي محيط هاي غربال گر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت به استرس در سویه های صنعتی ساكارومایسس سرویزیه به منظور طراحی محیط های غربال گر
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط های غربال گر
مقاله ساکارومایسس سرویزیه
مقاله استرس
مقاله ترهالوز
مقاله فشار اسمزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلابی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نحوی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهكردی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برای دست یابی به سویه های میكروبی با صفات ویژه صنعتی دو روش عمده وجود دارد: جداسازی سویه مورد نظر از محیط یا القای جهش در سویه های صنعتی و جداسازی سویه ای با صفات مورد نظر. اما بررسی خصوصیات مطلوب مورد نظر در همه سویه های جداسازی شده، بسیار پرهزینه و زمان بر است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان مقاومت به عوامل استرس زا در سویه های ساكارومایسس سرویزیه و بررسی ارتباط آن با ویژگی های مطلوب صنعتی، مانند مقاومت به فشار اسمزی و تولید بالاتر میزان درون سلولی ترهالوز در جهت طراحی محیط های غربال گر به منظور هدفمند كردن جداسازی سلول هایی با ویژگی های ذكر شده از یك جمعیت میكروبی است.
مواد و روش ها: میزان مقاومت سویه های مختلف ساكارومایسس سرویزیه با روش تعیین درصد بقای سلولی در مواجه با استرس های ناشی از %40 Sorbitol , 3M NaCI ، شوك سرما در دمای -20°C و شوك حرارتی 52°C تعیین شد. میزان تجمع درون سلولی ترهالوز با معرف آنترون اندازه گیری شد و ارتباط این عوامل با استفاده از آنالیز داده های آماری بررسی شد.
یافته ها : همبستگی شدیدی بین میزان مقاومت به شوك حاصل از NaCl و شوك حاصل از سوربیتول در میان سویه های ساكارومایسس سرویزیه مشاهده شد. این ارتباط در سطح 99% معنی دار بود (p<0/01) همچنین، ارتباط میزان تجمع درون سلولی ترهالوز با قدرت بقای سلولی در هنگام بروز استرس شوك حرارتی در سطح 99% معنی داری قرار داشت.
نتیجه گیری: با توجه به ناكارآمد بودن عوامل قندی در جداسازی سویه های مقاوم به فشار اسمزی، با استفاده از NaCl به عنوان عامل غربال گر می توان سویه های مقاوم تر به فشار اسمزی را از میان یك سوسپانسیون سلولی به طور هدفمند جداسازی كرد، همچنین، عامل غربال گر شوك حرارتی برای جداسازی هدفمند سویه هایی كه میزان تجمع ترهالوز درون سلولی بالاتری دارند، بسیار كارآمد است.

لینک کمکی