مقاله نخستين چالش هاي نظام كهن قضايي و تجارب عصر جديد (عصر حكومت سنتي قاجار / عصر پيش از مشروطيت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله نخستين چالش هاي نظام كهن قضايي و تجارب عصر جديد (عصر حكومت سنتي قاجار / عصر پيش از مشروطيت) :

مقاله نخستين چالش هاي نظام كهن قضايي و تجارب عصر جديد (عصر حكومت سنتي قاجار / عصر پيش از مشروطيت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ) از صفحه 127 تا 153 منتشر شده است.
نام: نخستین چالش های نظام كهن قضایی و تجارب عصر جدید (عصر حكومت سنتی قاجار / عصر پیش از مشروطیت)
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندیه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایران در عصر قاجار با ساختار و نظام كهن سنتی خود به طور جدی و فراگیر در ورطه سیاست بین المللی و در مواجهه تمام عیار با دنیای مدرن اروپایی قرار گرفت. هرچه ایران به انتهای عصر قاجار نزدیك می شود، این تعامل و یا به عبارتی تقابل و نیز تاثیر و تاثرات ناشی از آن فزونی می یافت و برآیند این جریان، رویكرد اصلاح گرانه به ساختار های سنتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران بود.
نظام كهن قضایی ایران نیز كه ساختاری كاملا سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه عرف و شرع داشت، از این وضعیت و ضرورت ایجاد تحول در آن بركنار نبود. مقاله حاضر درصدد انعكاس رویكردها و نگرش های اصلاح طلبانه و بازتاب عملی آن در عرصه نظام قضایی است كه بر اثر مواجهه با تجارب دنیای مدرن در حوزه نظام قضایی عرضه شد و در واقع این مقاله در پی ارایه پاسخ به این سوال است كه تعامل ایران با عصر و دنیای جدید چه افق های تازه ای را فراروی حوزه نظام قضایی دوره قاجار گشود یا چگونه آن را در ترازوی نقد نشاند و با چه چالش های جدی مواجه ساخت. در همین راستا این فرض مطرح می گردد كه تعامل ایرانیان و آشنایی آنان با دستگاه های قاعده مند و كارآمد قضایی و نظام های مدون و متحول حقوقی كشورهای پیشرفته، ضرورت تحول در نظام قضایی و حقوقی سنتی، بی قاعده و ناكارآمد عصر قاجار را مطرح كرد و میزان توفیق آن در انجام اصلاحات نیز مساله ای است كه بررسی خواهد شد.

لینک کمکی