مقاله تاثير برنامه ورزشي منظم هوازي بر علايم وازوموتور (گرگرفتگي) در زنان يائسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تاثير برنامه ورزشي منظم هوازي بر علايم وازوموتور (گرگرفتگي) در زنان يائسه :

مقاله تاثير برنامه ورزشي منظم هوازي بر علايم وازوموتور (گرگرفتگي) در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه 36 تا 41 منتشر شده است.
نام: تاثیر برنامه ورزشی منظم هوازی بر علایم وازوموتور (گرگرفتگی) در زنان یائسه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش هوازی
مقاله زنان یائسه
مقاله علایم وازوموتور
مقاله گرگرفتگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترتیبیان بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: شرابیانی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بسیاری از زنانی كه به دوران یائسگی رسیده اند علایم وازوموتور (گرگرفتگی) را تجربه می كنند كه علت دقیق بروز آن مشخص نیست اما برخی معتقدند كه بین سطوح FSH و گرگرفتگی ارتباط وجود دارد. از آنجاییكه افزایش خطر بیماریهای مزمن به دنبال هورمون درمانی وجود دارد امروزه توجه ویژه ای به فعالیتهای ورزشی جهت درمان گرگرفتگی می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر یك برنامه ورزشی منظم هوازی بر روی علایم وازوموتور (گرگرفتگی) انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 20 زن یائسه سالم و بی تحرك با میانگین سنی 536±43 سال، كه در هر 24 ساعت، حداقل 5 بار گرگرفتگی را تجربه می كردند، انجام شد. افراد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه كنترل (10 نفر) و آزمایش (10 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش، برنامه تمرینی شامل پیاده روی با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه (MHR) را 3 جلسه در هفته و به مدت 10 هفته انجام دادند. اما گروه كنترل در هیچگونه برنامه ورزشی شركت نكردند. نمونه های خونی قبل و بعد از اجرای برنامه تمرینی جمع آوری و غلظت FSHبه روشRIELE اندازه گیری گردید. همچنین سطوح گرگرفتگی در دو نوبت قبل و بعد از برنامه ورزشی با استفاده از پرسشنامه كاپرمن اندازه گیری و با هم مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین سطح FSH سرم و گرگرفتگی زنان یائسه در گروه كنترل در قبل از تمرینات ورزشی (به ترتیب 521±138 و 92±193 واحد بر لیتر) نسبت به بعد از دوره تمرینی (534±141 و 88±25 واحد بر لیتر) تغییرات معنی دار نداشت. اما میانگین سطح FSH سرم و گرگرفتگی در گروه آزمایش بعد از تمرین (461±118 و 6±21 واحد بر لیتر) بود كه نسبت به قبل (518±111 و 92±193 واحد بر لیتر) از دوره تمرینی كاهش معنی داری یافت (P+0.001).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد كه برنامه ورزشی منظم هوازی، سطوح FSH سرم زنان یائسه و علایم وازوموتور را كاهش می دهد. لذا ضروری است با اتخاذ تدابیری چون تغییر سبك زندگی از كم تحركی به فعالیت ورزشی، در جهت بهبود علایم وازوموتور زنان یائسه و ارتقا سلامت و تندرستی جسمانی آنها كمك كرد.

لینک کمکی