مقاله تحليل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري مطالعه موردي: شهرستانهاي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري مطالعه موردي: شهرستانهاي استان فارس :

مقاله تحليل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري مطالعه موردي: شهرستانهاي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در فصلنامه ژئوپلیتیك از صفحه 29 تا 47 منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات كشوری مطالعه موردی: شهرستانهای استان فارس
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازماندهی سیاسی فضا
مقاله ناحیه بندی
مقاله سطوح تقسیمات كشوری
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عاملی عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام سازماندهی سیاسی كشور كه در قالب تقسیمات كشوری به مرحله اجرا در می آید، یكی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری كشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاكمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی – اداری علاوه بر كاركردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای كاركردهای سیاسی نیز می باشند.
نظام سیاسی و شكل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مكان، شبكه مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراكنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوه دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسایل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوه آرایش سیاسی فضا موثر بوده اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی – مذهبی و قومی، رقابتهای مكانی و ; در تقسیمات سرزمینی نقش داشته اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات كشوری در استان فارس كدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است.

لینک کمکی