مقاله شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد :

مقاله شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه 164 تا 169 منتشر شده است.
نام: شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله اعتیاد
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: پورموحد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتیاد یكی از مسایل مهم بهداشتی اجتماعی و سیاسی جهان بویژه در كشورهای در حال توسعه است. امروزه این عارضه در میان افراد جوان شایع تر است و در این میان دانشگاهها نیز در معرض خطر محسوب می شوند. لذا این پژوهش با بررسی شیوع سوء مصرف مواد اعتیاد آور و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه یك پژوهش توصیفی مقطعی است كه بر روی 534 نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد در سال 1388 انجام گرفت. نمونه گیری بطور تصادفی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه خود ساخته انجام شد و توسط دانشجویان تكمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون كای دو استفاده گردید. نتایج: 5/21% افراد مورد بررسی سابقه سوء مصرف مواد اعتیادآور داشتند. شیوع مواد اعتیادآور به ترتیب شامل قلیان 9/15%، سیگار 4/14%، تریاك 8/2%، الكل 8/2%، قرص های روان گردان 2/1%، حشیش 1/1%، هرویین 8/0% بوده است. انگیزه گرایش به مصرف مواد در بیشتر موارد تفریح و سرگرمی(4/47%) و مهمترین عامل گرایش به آن (98/42%) بیكاری عنوان شده است. شیوع مصرف مواد در مردان مجرد و ساكنین غیربومی خوابگاه بیشتر بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد مسولین و خانواده ها برنامه و تسهیلات مناسب جهت تفریح، ازدواج و كار جوانان، بویژه دانشجویان را فراهم آورند. از طرف دیگر شیوع بالای مصرف قلیان و سیگار و همراهی آنها با سایر مواد در این تحقیق نیاز به آموزش، ارتقا آگاهی و توجه ویژه دارد.

لینک کمکی