مقاله شبيه سازي دو بعدي هيدروليک قنات

لي مقاله شبيه سازي دو بعدي هيدروليک قنات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله شبيه سازي دو بعدي هيدروليک قنات : تعداد صفحات:10 چکیده: هدف از این مقاله ارائه روشی برای شبیه سازی دو بعدی هیدرولیک قنات و ر فتار زهکشی ثقلی آن در سفره آزاد می باشد که توسط یک برنامه کامپیوتری بکار گرفته شده است . بدین منظور در این برنامه با در نظر گرفتن روند و مشخصات کلی قنات همراه با پارامترهای محیطی و عوامل دیگری چون منابع تغذیه و تخلیه(نظیر بارندگی و تبخیر و تعرق ) معادله حاکم بر محیط متخلخل با استفاده از یک الگوی مناسب و در نظر گرفتن شرایط مرزی موجود در م

مقاله توسعه پايدار و منابع طبيعي

مقاله توسعه پايدار و منابع طبيعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله توسعه پايدار و منابع طبيعي : تعداد صفحات:25 چکیده: جنگلها و مراتع از مظاهر زیبائی طبیعت و نمادی از سرسبزی، صلح، امنیت، پیشرفت وتوسعه ملتها به شمار می روند. با اغاز صنعتی شدن ، هجوم انسان به سمت طبیعت بصورت تصاعدی افزایش یافته و موجب تخریب و کاهش سطح منابع طبیعی تجدید شونده و همچنین نقصان تولید در واحد سطح گشته است. روندتخریب جنگلها و مراتع یک معضل جهانی می باشد و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در سالهایاخیر سیل، آلودگی هوا، خشکسالی، فرسایش خاک، کاه

کمانش خطي ورق هاي حفره دار تحت اثر بار متمرکز تک محوره و ارزيابي اثر پيکر بندي حفره ها بر کمانش ورق ها

ولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کمانش خطي ورق هاي حفره دار تحت اثر بار متمرکز تک محوره و ارزيابي اثر پيکر بندي حفره ها بر کمانش ورق ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن کمانش خطي ورق هاي حفره دار تحت اثر بار متمرکز تک محوره و ارزيابي اثر پيکر بندي حفره ها بر کمانش ورق ها : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22چکیده مقاله: ورق های مربع و مستطیلی حفره دار با تکیه گاه های ساده تحت اثر بار تک محوری فشاری متمرکز قرار می گیرند ونسبت های طول به عرض های