اشكالات مسكن های مدرن امروزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 اشكالات مسكن های مدرن امروزی دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اشكالات مسكن های مدرن امروزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه اشكالات مسكن های مدرن امروزی

مقدمه

عوامل موثر در بررسي وضعيت مسكن

بررسي ابعاد كيفي نياز مسكن

شاخص هاي كيفيت مسكن

فرم مطلوب مسكن

استحكام مسكن

امنيت مسكن

ايمني، راحتي و ميزان دسترسي

دسترسي به طبيعت و فضاهاي سبز باز

زيرساختهاي مورد نياز مسكن

همجواري با كاربري هاي سازگار

گونه شناسي مسكن

خانه هاي تك واحدي مستقل

خانه هاي حياط مركزي

خانه هاي شهري

آپارتمانهاي بلند

ابعاد فرهنگي مسكن

نيازهاي اساسي در طراحي مسكوني

معيارهايي براي طراحي خانه معاصر

عوامل فرهنگي

فرهنگ سكونتي

محيط كالبدي- شرايط كلي در مجتمع مسكوني

فضاهاي يك واحد مسكوني

عرصه هاي خصوصي

عرصه هاي عمومي

جبنه هاي اجتماعي

جنبه هاي اقتصادي

جنبه هاي زيست محيطي

آسايش در ساختمان

مقياس انساني

كليت

سلسله مراتب

درون گرايي

مكان يابي مناسب

توجه به فرهنگ جامعه

بهره گيري از مختصات مسكن تاريخي

آموزش

اصول گرايي

الگو سازي

جامع انديشي و وحدت گرايي

اصلاح تلقي جامعه نسبت به معماري

كيفيت معماري و منظر كلي ساختمان

مجتمع مسكوني سيما ( فرحزاد – تهران)

مجمتع مسكوني شهرك اميد ( تهرانپارس- تهران)

آپارتمان هاي مسكوني مارسي 52-1947، لكوربوزيه

منابع و مأخذ

 

 

مقدمه

به هر حال یكی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسكونی وسیع و نسبتاً یكنواخت است كه ساكنان آنها كم و بیش از یك گروه سنی هستند. در دوران گذشته یك طرح مسكن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر می گذاشت اما در حال حاضر خطاهای برنامه ریزی و اجرایی بر هزاران اخنواده در یك گروه اثر می گذارد كه این گروه غالباً به بزرگی شهرستانی كوچك است. مردم مشمول پیامدهای تولید انبوه مسكن براساس برنامه ریزی دقیق فیزیكی شده اند. متداول ترین انتقادات مربوط به مسكن مدرن را میتوان تحت دو عنوان  خلاصه كرد:
1- مناطق مسكونی ممكن است به اندازه ای بزرگ و یك شكل باشند كه ساكنین در تنظیم مناسبات شخصی دچار اشكال شده و قادر به بسط “احساس تعلق” در این مرحله نباشند.
ساختمان یك شكل، گروه های همگون مردم را مجتمع می كند، زیرا همه چیز در یك زمان به انجام می رسد و گروههای سنی و درآمدی مشخص همزمان با هم متحول میشوند. منطقه مسكونی ممكن است هم از نظر زیبایی و هم از نظر انسانی فاقد تنوع و چندگونگی باشد.
یك هنرمند سوئدی گفته است: زندگی در این مستغلات مسكونی جدید مانند زیستن در یك جدول و داشتن احساسی شبیه یك كسر اعشاری است.
2- واحدهای مسكونی مدرن و محیطهای شهری ممكن است بیش از حد برنامه ریزی شده و طبق آخرین جزئیات از پیش تنظیم شده، ساخته شده باشند. قبل از اینكه ساكنان به مناطق جدید اورد شوند كاركرد مشخصی برای هر اتاق در نظر گرفته شده است كه تركیبات و اولویت های فردی را دشوار یا غیر ممكن می سازد و فقدان انعطاف پذیری مانع بروز فردیت می شود.
عوامل موثر در بررسی وضعیت مسكن
در بررسی وضعیت مسكن باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:
1- استفاده كندگان كه شامل فرد، خانوار، خانواده گسترده یا گروهی كه در واحدهای مسكونی زندگی می كنند می شود. اینها مصرف كنندگان نهایی فرآیند مسكن هستند كه زندگی شان از شرایط مسكونی كه در آن زیست می كنند،‌ تأثیر می پذیرد.
2- منابعی كه در وضع مسكن مورد بررسی دخیل است. ساخت فیزیكی خود منزل منابع مالی و سازمانی،‌مكانی و تسهیلاتی از قبیل زیربنا، تسهیلات عمومی، برنامه های مربوطه فعالیتهای عمومی كاركنان اجتماعی و غیره را شامل میشوند.
3- فعالیت ها: اجزای اساسی هستند كه “كنش متقابل بین استفاده كننده واحد مسكونی” از طریق آنها انجام می گیرد. مسكن به این دلیل فراهم می شود كه فعالیتهای معینی را میسر می سازد برخی از این فعالیتها به كاركرد مسكن به منزله سرپناه مربوط می شود مانند خوابیدن، قسمتی از كاركرد مسكن به عنوان محل و مكان مطرح است مانند رفتن به محل كار و بخشی به رشد اجتماعی و روانی فرد مربوط می شوند مانند رفتن به مدرسه ، ملاقات با دیگران و ...

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه اشكالات مسكن های مدرن امروزی

- راز جاودانگی…….. الكساندر
- مجله معماری و فرهنگ ………….. شماره 2و 3
- اقلیم و معماری …….. كسمایی
- مسكن، حومه، شهر
- پایان نامه كارشناسی ارشد …….. واحد های مسكونی برای اساتید یزد
- پایان نامه كارشناسی ارشد…….. طراحی مجتمع مسكونی با تاكید بر روحیه تقویت ساكنین
- پایان نامه كارشناسی ارشد…….. خانه ای برای همه
- پایان نامه كارشناسی ارشد…….. طراحی الگوی نو برای مسكن
-    اینترنت

لینک کمکی