ابعاد سازماني مالکيت روانشناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ابعاد سازماني مالکيت روانشناختي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي چالش هاي نوين در مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بمنظور بهبود کارایی و اثربخشی در سازمان، مالکیت روانشناختی می تواند بخش جدایی ناپذیر مشارکت و ارتباط کارکنان در سازمان تلقی گردد. در این بررسی کوشیده شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از مبانی موجود در رفتارسازمانی، مالکیت روانشناختی را بعنوان عاملی در مشارکت پایدار سازمان معرفی کند و بروز آنرا در رویکرد نهادی سازمان می داند. اثر مالکیت روانشناختی بر سازمان بطور نظری از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است. در بعد ساختاری موجب اعطای حقوق مالکیت قانونی برای کارکنان می گردد و براساس آن باعث مسیولیت پذیری کارمند نسبت به حقوقی می گردد که به وی اعطاء شده است و در بعد فرایندی موجب تسهیل در فرایند تغییر می شود. هر چند اصطلاح مالکیت روانشناختی بطورطبیعی برخاسته از مفاهیم مرتبط با تیوریهای رفتارسازمانی مانند تعهد سازمانی، هویت سازمانی و درونی سازی است اما از نظر ماهیت مفهومی، انگیزه بکاررفته و نوع بیان باهم متفاوتند. چگونگی کاربرد مالکیت روانشناختی وابسته به توانایی مدیران در تقویت ویژگیهای بالقوه مالکیت روانشناختی در سازمان است.

لینک کمکی