بررسي رابطه بين بلوغ عاطفي و بلوغ اجتماعي با سازگاري زناشويي در دانشجويان زن متاهل دانشگاه هاي بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين بلوغ عاطفي و بلوغ اجتماعي با سازگاري زناشويي در دانشجويان زن متاهل دانشگاه هاي بندرعباس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش به بررسي رابطه بين بلوغ عاطفي و بلوغ اجتماعي با سازگاري زناشويي در دانشجويان زن متاهل دانشگاه هاي بندرعباس است.روش: نمونه مورد مطالعه 167 نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و از مقیاس سازگاری زناشویی لاک والاس - (MAT) ، مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا (EMS) و مقیاس بلوغ اجتماعی رایو (RSMS) استفاده شد. برای تحلیل داده از روش توصیفی و ضریب همبستگی ساده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی با سازگاری زناشویی در زنان رابطه مثبت وجود دارد. نتایج: به نظر می رسد با توجه به تاثیرات گسترده ای که بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی بر رضایت جنسی و رضایت زناشویی زوجین و به تبع آن بر روابط بعدی استحکام خانواده دارد، با بهره گیری از مطالعات مشابه و استفاده کاربردی از نتایج آن ها در جهت بهبود بنیان خانواده گام بلندی برداشت.

لینک کمکی