بررسي تطبيقي آراي تربيتي شهيد مرتضي مطهري و جان ديويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تطبيقي آراي تربيتي شهيد مرتضي مطهري و جان ديويي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تطبیقی آرا و اندیشه های تربیتی واقع گرایان و عمل گرایان(شهید مرتضی مطهری و جان دیویی) در زمینه های مبانی، اصول و اهداف تربیت به منظور بهره گیری در تعلیم و تربیت می پردازد. هدف کلی از مرحله اول تبیین آرا و اندیشه های تربیتی دانشمندان جهان اسلام بویژه شهید مرتضی مطهری و مقایسه آن با سایر مکاتب تربیتی بویژه پراگماتیسم ها در صدر آنان جان دیویی است. گام دوم در درک شباهت ها و تفاوت ها این دو متفکر و فیلسوف در زمینه: مبانی، اهداف و اصول (روش جورج بردی) است و نتایج بر اساس فرضیه پژوهش نشان می دهد که تربیت مد نظر شهید مطهری تربیتی است که متربی را به سوی کمال،سوق دهد و در این تربیت، تربیت برای آینده و بهشت رفتن مد نظر قرار می گیرد، ولی تربیت مدنظر جان دیویی تربیت برای حال و دنیای متربی می باشد که در این تربیت برنامه ی خاصی برای جهان ماورا و متافیزیک مد نظر نمی باشد و دلیل این موضوع نیز به نیز می رسد به بنیان های فکری این دو فیلسوف فرهیخته بر می گردد، چون شهید مطهری فیلسوفی مسلمان و از این بابت توجه ویژه ای به بعد معنوی و متافیزیک وجود انسان که همان روح باشد می دهد و معتقد است که باید انسان را برای جهان آخرت که در آن دنیا حساب و کتاب صورت می گیرد آماده کرد ولی جان دیویی چون اعتقادی به عالم ماورای طبیعت ندارد و به دنبال نفی آرمانهای مطلق است فرد را برای زندگی و استفاده از دنیا آماده می کند.

لینک کمکی