قاب هاي تلاقي يافته در فضاهاي هيلبرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن قاب هاي تلاقي يافته در فضاهاي هيلبرت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دو قاب (فرمول در متن اصلی مقاله) برای فضای هیلبرت H تلافی یافته گفته می شود اگر برای هر زیر مجموعه (فرمول در متن اصلی مقاله) خانواده ی (فرمول در متن اصلی مقاله یک قاب برای H باشد. در این مقاله ویژگیهای اساسی قابهای تلاقی یافته معرفی و بررسی میشوند. نتایجی که برای قابهای تلاقی یافته (فرمول در متن اصلی مقاله) در فضای هیلبرت H حاصل میشوند از این قرار است a) کرانهای یکنواخت قاب، اگر تلاقی (فرمول در متن اصلی مقاله) باری هر زیرمجموعه (فرمول در متن اصلی مقاله) یک قاب باشد آنگاه کرانهای قاب یکنواخت A,B> 0 وجود دارند که مشابها برای تمام تلاقیها نیز کران محسوب میشوند b) اگر و پایه ریس باشند بطوریکه هر تلاقی (فرمول در متن اصلی مقاله) یک قاب باشد آنگاه در حقیقت باید(فرمول در متن اصلی مقاله) یک پایه ریس برای هر (فرمول در متن اصلی مقاله) باشد.

لینک کمکی