بررسي تحليلي ريز ساختار و خواص مکانيکي آلياژ هاي منيزيم و آلومينيوم طي فرآيند اکستروژن متوالي فشاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تحليلي ريز ساختار و خواص مکانيکي آلياژ هاي منيزيم و آلومينيوم طي فرآيند اکستروژن متوالي فشاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

روش های تغییر شکل پلاستیک شدید (sever plastic deformation(SPD جهت تولید مواد با ریز ساختار فوق ریز دانه به منظور بهبود خواص مکانیکی به کار گرفته میشوند. روش های اکستروژن تناوبی فشاری (cyclic extrusion compression(CEC و اکستروژن تناوبی انبساطی (cyclic extrusion expansion(CEE که از خانواده ی روش های SPD هستند با اعمال تنش های فشاری سه جهته به قطعه کار باعث به وجود آمدن کرنش های برشی و محوری بالادر قطعه کار میگردد. این کرنش های زیاد عامل اصلی ریز دانه شدن می باشند. همچنین این روش علاوه بر ایجاد ریزساختار فوق ریز دانه، توزیع کرنش بسیار خوب و همگن و به طبع آن ریز ساختار بسیار همگنی را در قطعه به وجود میآورد. در مقاله ی حاضر تحقیقی جامع زمینه ی فرآیند اکستروژن انبساطی فشاری انجام گرفته است و بهبود ریز ساختار،خواص مکانیکی، مقاومت به خوردگی و وضعیت ناهمسانگردی گزارش شده است. جهت پی بردن به عوامل تاثیر گذار برفرآیند و محصول آن، شبیه سازی المان محدود فرآیند CEC انجام شد و پارمتر های هندسه ی قالب و ضریب اصطکاک بین قالب و قطعه کارمورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ضریب اصطکاک بین قطعه و قالب و پارامتر های هندسی قالب تاثیر زیادی روی توزیع کرنش در قطعه و نیروی لازم جهت انجام فرآیند دارند.

لینک کمکی