ويژگي هاي مدرسه صالح در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ويژگي هاي مدرسه صالح در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي ،روانشناسي ، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدرسه و کالس مکان مقدسی است و شاگرد در همان جا، فعالیت، پویایی و حرکت در جهت تعالی فردی و اجتماعی را می آموزد و برای حرکت در مسیری که میان او و عوامل محیط طبیعی و اجتماعی پیرامونش، تعامل و کنش متقابل، محکم و استواری برقرار شود آماده می شود؛ تا بتواند در حیات سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود مشارکت موثر داشته باشد. مدرسه به عنوان نهادی اجتماعی باید دانش آموزان را با چکیده سرمایه فرهنگی آشنا سازد، به طوری که بتوانند این میراث فرهنگی را بشناسند، در آن سهیم شوند و به سهم خود آن را گسترش دهند مدرسه از طریق فراهم نمودن موقعیتهای یادگیری ، همدلی و مشارکت حل مسایل جمعی را به فراگیران آموزش می دهد. مدرسه به عنوان کانون تربیتمحلی و محیط یادگیری رسمی در سند تحول بنیادین مورد توجه جدی است. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی ویژگی، وظایف و تجلیات مدرسه ی صالح در سند تحول بنیادین بپردازیم. نتایج بررسی مفاهیم و گزاره های مرتبط با مدرسه در سند تحول بنیادین نشان می دهد، دست اندرکاران نظام آموزشی قصد تحول بنیادی و تغییر مفهوم مدرسه را در اذاهان آحاد جامعه دارند .

لینک کمکی