نقش آموزش و پرورش در ايجاد مهارت هاي تفکر دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش آموزش و پرورش در ايجاد مهارت هاي تفکر دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي ،روانشناسي ، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

زندگی انسان در طول تاریخ هرگز از تفکر و اندیشه خالی نبوده است، مهم تر از همه پویایی اندیشه است ، که بهتر است از دوران کودکی به این پدیده ی خدادادی توجه کافی شود ومربیان و آموزش و پرورش در شکوفایی آن نقشی سازنده داشته باشند . ضروری است بچههایی تفکر، تربیت کنیم زیرا این کودکان، هر روز در زندگی با واقعیتها و مشکلات روبرو شده و مسایل را، خود حل کنند. در این مقاله به دنبال این هستیم که با روشی کتابخانه ای و علمی نقش آموزش و پرورش را در ایجاد مهارت تفکر در دانش آموزان مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدای این مقاله به طور کامل دیدگاه و نظرات بزرگان و دانشمندان مختلف را در مورد ماهیت تفکر و اندیشه پرداخته و در ادامه به اهمیت تفکر در آموزش و پرورش و در انتها روش های آموزش تفکر و پیشنهادات برای خلق تفکر در دانش آموزان مطالبی ارایه گردیده است .نتایج مقاله حاضر نشان می دهد نظام آموزش و پرورش، در نقش مرکز پژوهش و آموزش، با دارا بودن افراد فرهیخته )معلمان(، به مهارت های مختلف تفکر )حل مسیله، تفکر انتقادی و تفکر خلاق، تصمیمگیری، مهارتهای ارتباطی و بینفردی، خودآگاهی از اهداف بنیادی آموزش وپرورش است( به جای انتقال حقایق علمی به دانش آموزان، راهنما و تحلیلگر راهبردهای به کار گرفته شده در حل مسایل آنها باشیم و به جای ذخیرهسازی اطلاعات، اعمال متفکرانه را پرورش دهیم .

لینک کمکی