تاب آوري، نظريه هاي آن و ويژگي هاي افراد تاب آور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاب آوري، نظريه هاي آن و ويژگي هاي افراد تاب آور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي ،روانشناسي ، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تابآوری، نظریههای آن و ویژگیهای افراد تابآور پرداخته بود. روش: روش پژوهش توصیفی - مروری (روش کتابخانهای) و رجوع به منابع معتبر علوم تربیتی و اطلاعات علمی - اینترنتی مربوطه گردآوری شده بود. یافته ها و نتیجه گی ری: نتا یج حاصل از بررسی یافتههای تحقیق نشان داد که یکی از ویژگی های شخصیتی تعدیل کننده که روانشناسان توجه ویژهای بدان مبذول داشتهاند، تاب آوری است. تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل است، بلکه مهم تر ازآن حفظ سلامت روانی و ارتقای آن است. تابآوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و نا ملایمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آس یب شوند و حتی این موقعیتها را فرصتی برای ارتقاء و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند.

لینک کمکی