بهبود حالت گذراي کليدزني در بانک هاي خازني با استفاده از سلف و مقاومت الحاقي و به صورت کليدزني پشت به پشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهبود حالت گذراي کليدزني در بانک هاي خازني با استفاده از سلف و مقاومت الحاقي و به صورت کليدزني پشت به پشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاه هاي هسته اي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کلیدزنی در بانک های خازنی فشار قوی که برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو در پست های فشار قوی استفاده میشوند معمولا سبب به وجود آمدن حالات گذرای قابل توجه میشود. آشوب های به وجود آمده در شکل موج زمینه سازآسیب به بانک های خازنی میشود. به این شکل که باعث کاهش عمر یونیت های خازنی شده یا در صورت تداوم باعث خرابی کامل بانک های خازنی میشود. استفاده ازمقاومت الحاقی و سلف در بانک های خازنی در لحظهی کلیدزنی سبب کاهش مدت زمان گذرا در بانک های خازنی میشود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار شبیه ساز حالات گذرا EMTP تاثیر کلیدزنی در ابتدا برای بانک خازنی در خط132KV و بدون کلیدزنی پشت به پشت و سپس برای همان بانک خازنی ولی با کلیدزنی پشت به پشت و در ابتدا سلف تنها و مقاومت تنها و سپس مقاومت و سلف به همراه هم انجاممیشود تا تاثیرات استفاده از کلید زنی پشت به پشت همراه با سلف و مقاومت برای کاهش دوره ی گذرا و همچنین تضعیف این حالت نشان داده شود

لینک کمکی