مروري بر الگوريتم هاي تحمل پذيري خطا در سطح مديريت زمانبند سيستم عامل هاي نهفته بلادرنگ و انتخاب بهترين روش تحمل پذيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مروري بر الگوريتم هاي تحمل پذيري خطا در سطح مديريت زمانبند سيستم عامل هاي نهفته بلادرنگ و انتخاب بهترين روش تحمل پذيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دانش و فناوري مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله الگوریتم های تحمل پذیری خطا در سطح مدیریت زمانبند سیستم عامل های بلادرنگ بررسی وبهترین روش تحمل پذیری خطا ارایه شده است.یک سیستم بلادرنگ سعی بر این دارد که یا اشکال را تصحیح کندیا در حالکیه به اجرا ادامه می دهد تاثیرات خطا را حداقل سازد.برای سنجش این موضوع الگوریتم های تحمل پذیری خطا مدیرریت زمانبد سیستم عامل های بلادرنگ پس ازبررسی معایب آنها شناسایی گردیده سپس دو الگوریتم زمانبند ایستا و نیمه ایستا را مورد مطالعه قرار داده و نتایجشبیه سازی شده آنها را بایکدیگر مقایسه نموده و الگوریتم نیمه ایستا را به عنوان بهترین روش تحمل پذیری خطاشناسایی نمودیم.

لینک کمکی