مقاله کاربرد مدل ANSWERS جهت برآورد هرز آب و پيش بيني فرسايش و رسوب. (مطالعه موردي: حوزه هاي آبخيز کشاورزي استان بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله کاربرد مدل ANSWERS جهت برآورد هرز آب و پيش بيني فرسايش و رسوب. (مطالعه موردي: حوزه هاي آبخيز کشاورزي استان بوشهر) :

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سیف الله امین – پروفسور بخش آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مرتضی پوزش شیرازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر
محمدهادی روحیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر
احمد سرخوش – کارشناس ارشد سازمان مدیریت برنامه ریزی استان بوشهر

چکیده:

یکی از عوامل موثر در تخریب خاکها و نابودی زمین های حاصلخیز کشاورزی، فرسایش و به دنبال آن تولید رسوب می باشد. این عمل نه تنها خاکحاصلخیز سطحی که پایه و اساس کشاورزی محسوب میگرددرا از بین می برد بلکه با انتقال مواد آلاینده مانند کودها و سموم دفع آفات کشاورزی توسط هرز آب به درون منابع ابی (رودخانه ها و سدها)، آلودگی این منابع را نیز می گردد. کسب اطلاعات مربوط به حجم روان آب و میزان فرسایش و رسوب بطور مستقیم بسیار سخت و گاها امنکان ناپذیر به نظر می رسد . از این رو مدلهای ریاضی برای تحقیق پیرامون فاکتورهای فوق در هر حوزه آبخیز بوجود آمده استکه برحی از آنها دارای کاربرد منطقه ای و محلی بوده و برخی دیگر نیز مانند مدل ANSWERS بعلت داشتن پارامترهای مناسب به صورت مدلهای جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارزیابی مدل ANSWERS در جنوب ایران طرحی توسط بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان بوشهر درمنطقه سمل و حوزه آبخیز «دره کر» به اجرا درآمد تا توانمندیهای این مدل در شرایط خشک و نیمه خشک ایران ارزیابی گردد. نتایج کلی خاصل از این طرح، بیانگر موثر و مفید بودن اعداد بدست آمده از این مدل در زمینه روان آب تولیدی میباشد به گونه ای که بیش از 95 درصد همخوانی بین داده های مشاهده ای و اعداد تخمین زده شده توسط مدل وجود دارد. در حالیکه این مدل نتوانسته است به دقت به تخمین میزان فرسایش پرداخته و اعداد حاصل از آن گاها تا 3/8 برابر بیشتر از مقدار واقعی نیز بالغ می گردد.

لینک کمکی