ارزشيابي کيفي توصيفي؛ ابزار و روش ها و تاثيرات آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزشيابي کيفي توصيفي؛ ابزار و روش ها و تاثيرات آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارزشيابي کيفي توصيفي؛ ابزار و روش ها و تاثيرات آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13چکیده مقاله: امروزه جهان، پرمخاطره، پر تغییر، تحول و انقلابیاست. نظام آموزش و پرورش نیز تحت تاثیر این تغییرات و اصلاحات قرار دارد. یکی از این تغییرات به حیطه ارزشیابی اختصاص یافته است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بالاخص ارزشیاب

مقاله تحليل جريان خون اطراف دريچه مصنوعي آئورت در مدل (St.Jude) با استفاده از روش اجزاء محدود

ر صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل جريان خون اطراف دريچه مصنوعي آئورت در مدل (St.Jude) با استفاده از روش اجزاء محدود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تحليل جريان خون اطراف دريچه مصنوعي آئورت در مدل (St.Jude) با استفاده از روش اجزاء محدود : تعداد صفحات:8 چکیده: در این مقاله آنالیز بررسی دینامیک جریان خون در اطراف لته ها و اطراف سینوس ها موجود در منطقه بعد از دریچه و ابتدای آئورت صعودی در دریچه St. Jude از کلاس دریچه های دولتی صورت پذیرفته است و مولفه ها

کاهش عدم قطعيت مطالعات تجزيه و تحليل ريسک فرآيندي با استفاده از منطق فازي

لي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاهش عدم قطعيت مطالعات تجزيه و تحليل ريسک فرآيندي با استفاده از منطق فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن کاهش عدم قطعيت مطالعات تجزيه و تحليل ريسک فرآيندي با استفاده از منطق فازي : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :16چکیده مقاله: تجزیه و تحلیل ریسک با آنالیز درخت خطا به منظور پیشگیری از سناریوهای خطرناک در صنایع فرآیندی شیمیایی ضروری می باشد. متاسفانه بیشتر مطالعات تجزیه و تحلیل ریسک بر پایه قضاوت خبرگان از مشکل عدم قطعیت شناختی رنج می برند. در این مطالعه به