ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه ارایه مدلی بر اساس uml برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

مقدمه

روش تحقیق

فلسفه تحقیق

هدف تحقیق

مشی تحقیق

چیست? UML

مقدمه

چیستuml

uml ? زیر ساختهای

TOC تئوری محدودیتها

پنج مرحلهی تمرکز

اعمال تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

قدمهای تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

تضاد پایهای

UML مدل

مدل سازی

ساختار دادهی پروژهها

نگاه شییگرا به پروژه

پروژه

زنجیره

بافر

منبع

کاربر

کارمند

زمانبندی

ورود اطلعات

زمانبندی

زمانبندی مداوم یا یکباره

رفتار با بافرها در زمانبندی

روش زمانبندی

تعیین زنجیرهی بحرانی

تعیین زنجیرهی های فرعی

تعیین اندازهی بافر

Cut&Past روش

روش جذر مربعات

روش های وفقی

مقایسهی روشهای تعیین اندازهی بافر

روش پیشنهادی برای تعیین اندازهی بافر

کنترل

معماری کلی

روش پیشنهادی برای سیستم کنترل

معماری سه لیه نرمافزاری

نمودارها

نتیجه گیری

پیشنهاد تحقیقات آتی

فهرست تصاویر

فهرست نمودارها

لینک کمکی