آشنایی با حریق ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 آشنایی با حریق ساختمان دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با حریق ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه آشنایی با حریق ساختمان

1- ايمني از حريق در ساختمان

1.1كليات

1-2- اهميت و ارزش آيين نامه هاي محافظت در برابر حريق

1-4- تنظيم مقررا ت مناسب و معمول و كوشش براي پيشبرد آنها

1-قدرت حريق و مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي

2-1 كليات

2-3-1-عوامل به وجود آورنده آتش و راههاي مختلف خاموش كردن و جلوگيري از آتش سوزي

2-3-2- عملكرد آتش در يك فضاي محدود

2-3-3- كنترل هوا و مقدار بار سوخت

2-3-4- كنترل حرارت و تحمل انسان در مقابل گرما

2-3-5 راههاي انتقال حرارت

2-3-7 سهولت نسبي آتشگيري مواد سوختني

2-3-8- مراحل احتراق

2-3-13 گازهاي سمي حاصل از حريق

4-هدفهاي اصولي محافظت در برابر حريق

4-1 كليات

4-2 ايمني ساكنان ساختمان

4-3 – ايمني مأموران نجات و آتش نشاني- حفظ ساختمان و محتويات آن

5- عوامل موثر در گسترش حريق در فضاهاي داخلي

5-1 كليات

5-2 محافظت تنوره هاي ساختمان

5-3 ديوارهاي حريق

5-6 نازك كاريهاي داخلي ساختمان

5-12 طبقات زيرين و زير زمينها

5-13 ساختمانهاي بدون پنجره

6- جلوگيري از سرايت حريق به بناهاي مجاور و محافظت در برابر حريقهاي برخوردي

6-1 كليات

6-2 حريقهاي برخوردي

6-3 عوامل موثر در شدت برخورد

6-4 تعيين فاصله مناسب لازم بين دو ساختمان

6-5 تدابير كلي محافظت در برابر حريقهاي برخوردي

7- دسته بندي بناها از لحاظ ساختار و مقاومت در برابر حريق

7-1 كليات

7-2 دسته بندي ساختارها با توجه به ويژگيهاي معماري در ايران

7-2-2. ساختار نوع 1تيپ 2-تيپ بناهاي مقاوم حريق

7-2-3 ساختار نوع 2- بناهاي غير قابل احتراق

7-3 ضوابط و مشخصات محافظت در برابر حريق از لحاظ ساختار

9- ايمني جان افراد در برابر حريق

9-1 كليات

9-2. ارزيابي مقدار خطرات و تشخيص و تعيين اقدامات مورد نياز

9-4. طبيعت حريق در ساختمان

9-4-3 چگونگي گسترش آتش و دود

9-5. تدابير كلي دستيابي به ايمني جان

 

 

مقدمه

ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است. علاوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان، از علوم اداری، روان شناسی، جامعه شناسی و دانشهای مشابه نیز استفاده می شود كه هر یك به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند. برای دستیابی به ایمنی از حریق از سه راه می توان اقدام كرد.
-    شناخت علل به وجود آمدن حریق و كوشش برای جلوگیری از بروز آن.
-     شناسایی دلایل رشد و گسترش حریق و كوشش برای مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن.
-     یادگیری اداره كردن حریق و كوشش برای كنترل و خاموش نمودن آتش سوزی.
 در عمل، با علم و آگاهی به اینكه حریقها چگونه بروز می كنند، چطور گسترش می یابند و به چه نحو می توان آنها را كنترل و خاموش نمود. از طریق انجام برنامه هایی جداگانه برای فراهم نمودن ایمنی اقدام می شود.
الف) تدوین و اجرای استاندارد ها و آیین نامه های پیشگیری از بروز حریق این گروه برنامه ریزیها شامل تمام ملزومات و اقداماتی است كه به نحوی موجبات آتش سوزی و بروز حریق را از میان بردارند. فعالیتهایی مانند كوششهای تحقیقاتی و تعلیماتی پیرامون مسائل جگوناگون آتش گیری و آتش سوزی، تهیه و تنظیم و آموزش توصیه ها و پیشگیرها، توسعه روشهای اداری و خدمات اداری و خدمات ایمنی و به طور كلی تمام اقداماتی كه در مجموع به خاطر روبه رو نشدن با آتش سوزی به كار می روند، از این زمره اند. این گروه فعالیتها معمولاً در مراكزی مانند دانشگاهها آزمایشگاههای آتش و حریق شناسی، سازمانهای پژوهشهای علمی و صنعتی، موسسه های تحقیقاتی و تهیه استاندارد و گاهی شركتهای بیمه آتش سوزی انجام می گیرد. این اقدامات همگی زیز عنوان ممانعت از حریق نام برده می شوند.
ب) تدوین و اجرای استانداردها و آیین ناممه های ساختمانی محافظت در برابر حریق به طور كلی، این كوششها به منظور فراهم نمودن شرایطی از پیش بررسی، تدارك و طرح می شوند تا در صورت وقوع حریق، تلفات و زیانهای جانی و مالی ناشی از آتش سوزی به كمترین مقدار برسد. این طرز عمل كه در حقیقت نوعی مواجه شدن با حریق به شكل ساكن و غیر عامل است، در جهت محافظت مواجه شونده ها ( اعم از انسان، ساختمان و غیره) و همچنین كنترل و جلوگیری از رشد، گسترش و ادامه آتش سوزی به كار گرفته می شود. این دور اندیشیها در قلمرو و موضوع فعالیت موسسه های تحقیقاتی ممانعت از حریق نیست و بیشتر در حوزه فعالیت سازمانهایی است كه بر صنعت ساختمان و ساخت نظارت دارند. اصطلاح محافظت در برابر حریق  در اینجا مترادف با افزایش ایمنی، قابلیت، استعداد، تأثیر پذیری و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزی و گسترش حریق به كار می رود.

لینک کمکی