چگونگی طراحی صندلی تحریر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 چگونگی طراحی صندلی تحریر دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی طراحی صندلی تحریر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه چگونگی طراحی صندلی تحریر

1-    مرحله اول : انتخاب موضوع

2-1-  تفسیر مشکل

4      -1- اثبات امکان تحقیقوتحقق هر یک از موضوعات

5 -1- تدوین جدول زمان بندی

2-    مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل

1-2- آنالیز نیاز

1-1-2- گرد آوری اطلاعات

1-1-1-2- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی

2-1-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود

3-1-2- تدوین دستورالعمل طراحی

2-2- آنالیز رابطه اجتماعی

1-2-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

1-1-2-2- پروسه استفاده

2-1-2-2-پروسه بعد از استفاده

3-1-2-2- شناسایی گروههای معین در ارتباط با محصول

4-1-2-2- نوع ارتباط گروههای معین

5-1-2-2- شناخت استفاده کنندگان

9-1-2-2- وندلیزم

2-2-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

3-2-2 تدوین دستورالعمل طراحی

4-2-2- ارائه ایده

3-2- آنالیز رابطه محیطی

1-3-2- گرد آوری اطلاعات

2-3-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

3-3-2- تدوین دستورالعمل طراحی

4-2- آنالیز توسعه تاریخی

1-4-2- گرد اوری اطلاعات

5-2- آنالیز بازار

1-1-5-2- تجارت مبلمان در ایران

2-1-5-2- مشکلات صادرلت مبلمان ایران

3-5-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود

4-5-2- تدوین دستورالعمل طراحی

6-2- آنالیز فنی و جسمی

1-6-2- گرد آوری اطلاعات

1-1-6-2- رابطه جسمی

2-1-6-2- اندام سنجی جوانان

2-2-1-6-2- نشستگاه

3-1-6-2- صندلی ارگونومیک

4-1-6-2- توسیه طراحی صندلی از طرف انجمن عوامل انسانی

3-1-6-2- ویژگیهای صندلی از نظر کارشناسان

2-6-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

3-6-2- تدوین دستورالعمل طراحی

4-6-2- ارائه ایده

7-2- آنالیز ساختار

1-7-2- گرد آوری اطلاعات

3-7-2- ارائه ایده

8-2- آنالیزرابطه استتیک و سمبلیک

1-8-2- زیبایی چیست

1-1-8-2- زیبایی شناسی چیست

2-1-8-2- استتیک در طراحی صنعتی

3-1-8-2- بررسی ارزشهای استتیک در عناصر گشتالت

1-3-1-8-2- فرم

2-3-1-8-2- رویه

3-3-1-8-2-  متریال

4-3-1-8-2- رنگ

1-4-1-8-2- عملکرد ساختاری رنگ

2-4-1-8-2- عملکرد ارگونومیک رنگ

2-8-2-  پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

3-8-2- تدوین دستورالعمل طراحی

4-8-2- ارائه ایده

9-2- آنالیز سیستماتیک

1-9-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع  موجود

1-1-9-2- روابط عملی

2-9-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود

3-9-2- تدوین دستورالعمل طراحی

10-2- آنالیز استاندارد

1-10-2- گرد آوری اطلاعات

1-1-10-2- استانداردهای کلاس درس

2-1-10-2- استاندارد محصولات فولاد استنلس استیل

3-1-10-2- استاندارد پیچ و مهره و واشر

4-1-10-2- استاندارد میخ پرچ ها

3-1-10-2- استاندارد mdf

11-02 آنالیز مواد و روش ساخت

1-11-2-گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

1-1-11-2- انواع MDF

2-1-11-2- پلی پرو پیلن

3-1-11-2- استنلس استیل

4-1-11-2- آلومینیوم

2-1-2- آنالیز مونتاژ

12-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

13-2- آنالیز بسته بندی

1-13-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

2-13-2- تدوین دستورالعمل طراحی

14-2- آنالیز حمی ونقل و انبارداری

2-14-2- تدوین دستورالعمل طراحی

15-2- آنالیز فروش وخدمات پس از فروش

جمع بندی مرحله دوم

للیست خواسته ها و انتظارات

مرحله سوم : حل های مشکل

مرحله چهارم : ارزیابی

 

لینک کمکی