همه چیز درباره مكانیک خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


همه چیز درباره مكانیک خاک دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد همه چیز درباره مكانیک خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

-مقدمه :
عمده ترین اساس توسعه فنلاند و اتحادیه اروپا پیشگیری از اتلاف دفع زباله و آشغال در زیر خاك مطابق قانون با خطاب به مردم برای كاهش اسراف (اتلاف) مواد ضروری عموم در مواقع لزوم . دولت فنلاند برای طرح دفع زباله و آشغال در زیر خاك تصمیمی اتخاذ كرد (VNP861/197)كه طرح موضع عمومی شورای اتحادیه اروپا با بررسی شورای رهنمود در مورد اتلاف دفع زباله در زیر خاك را تصویب كرد . این طرح اهداف عمده ای را برای سازماندهی به نیازها در بر می گیرد . و طرح دفع زباله طبق قوانین تحت پوشش قرار می گیرد . دستورات جدید برای این طرح ما را به سمتی سوق می دهدكه با وجود مشكلات مالی طبق روشهای امروزی مقرون به صرفه می باشد كه دفع هر نوع زباله زیر خاك از اینرهنمودها پیروی دارد كه بعد باید در موردشان به بحث پرداخت . ظاهر تمیز آبهایی كه در زیرشان زباله دفع شده فقط نتیجه ظاهری ارائه می دهد . زباله ها به محل واگذار می شوند و مسائل زیست محیطی كاهش می یابد گاز از دفع زباله جمع آوری شده یا از سوزاندن زباله حاصل می شود . اگر هیچ كدام از موارد مورد استفاده بازگشت پذیر به طبیعت نباشند تغییرات اساسی در مناظر محیط زیستو اكوسیستم به چشم می خورد . علاوه بر این ، به طور كلی پیدا كردن مواد طبیعی مناسب استفاده مشكل است ، بنابراین ، مواد دوباره وارد چرخه انسان می شود كه این برگشت پذیری در كارخانه ها بسیار پرهزینه است . هدف مدیریت ضایعات منطقه ای پاسخ به این سوالات می باشد . واقعاً چه طور می توان از اتلاف تولیدات جلوگیری كرد ؟ چه طور می توان میزان مضرات ضایعات را كاهش داد ؟ چه طور می توان استفاده از ضایعات اولیه به عنوان ماده و ضایعات ثانویه رابه عنوان انرژی افزایش داد ؟ چه طور می توان مدیریت برای ضایعات تشكیل داد طوری كه خطر و ضرری به سلامتی و محیط زیست نرساند ؟
در جنوب unsima صدور 40 زمین محل دفع زباله هستند كه 13 آنها مربوط به شهرداری منطقه ها و 10 آنها مربوط به كارخانجات منطقه ها هستند . در ضمن ، كارخانه ها در منطقه تولید مواد ضایعاتی می كنند كه قابل استفاده می باشند كه تنها در محل دفع زباله زیرخاك یافت می شوند . هدف این طرح ، ایجاد روش جدید برای دفع زباله و اشغال زیرخاك طوری كه جنبه مالی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود . روش می تواند در محل یا منطقه باشد كه در فنلاند و اروپا بهتر از دیگر نقاط دنیا به كار برده شده است . روش این چنین خواهد بود : افزایش قیمت مناسب دفع زباله و آشغال زیر خاك بررسی ارائه خدمات كیفی با هدف دفع زباله افزایش به كارگیری مجدد محصولات كارخانه ای و جلوگیری از صدور كالا به كشور دیگر بابهای كمتر از بهای عادی كاهش استفاده از میزان مواد طبیعی ، افزایش همكاری بین كارخانجات ، انجمن شهرها و مسئولان ، ایجاد مشاغل ، افزایش محل دفع زباله زیر خاك و بناها باچشم انداز ، هدف دیگر این طرح افزایش روشهایی برای تسهیلات مربوط به حفظ محیط زیست است . این روش دستوراتی برای مطالعه مواد و بررسی مقدماتی دفع زباله و نیز سازماندهی اهداف و نظریات را در بر می گیرد . تشخیص تسهیلات مربوط به حفظ محیط زیست اصلی و حیاتی است . مانند خلبان كه بعد از كنترل عملكردهای مراقبتی كه در محل دفع زباله Koivissiha انجام داد . مواد مورد استفاده بدنه فیبرگل Metsaserla و بال و دكمه (كلید) خاك Helsingin است . خاكستر خاك به چند دلیل كارآیی دارند ، میزان تولید باید به اندازه كافی باشد چون فعالیت شركت در همكاری و تحقیق و نیازمند به حل سوالات می باشد .
فصــل اول
خواص سنگدانه‎ها
(1-1)- وزن مخصوص
از آنجا كه سنگدانه‎ها عمدتاً حاوی منافذ هم قابل نفوذ و هم غیرقابل نفوذ می‎باشند لذا لازم است معنی عبارت وزن مخصوص دقیقاً تعریف شود.
وزن مخصوص مطلق به حجم مواد جامد منهای حجم كلیه منافذ مربوط می‎شود و بنابراین می‎توان آن را بصورت نسبت وزن مواد جامد، در ارتباط با خلاء، به وزن هم حجم آب مقطر بدون گاز، كه هر دو در یك درجه حرارت مشخص شده‎ای تعیین شده باشند، تعریف نمود. لذا برای از بین بردن اثر منافذی كه كاملاً احاطه شده و غیرقابل نفوذ می‎باشند لازم است كه مصالح بصورت پودر بسیار نرم درآورده شود.
اگر حجم مواد جامد به نحوی در نظر گرفته شود كه شامل منافذ غیرقابل نفوذ، ولی نه لوله‎های موئینه، نیز گردد وزن مخصوص منتجه را وزن مخصوص ظاهری می‎گویند. در این صورت وزن مخصوص برابر است با نسبت وزن سنگدانه‎های خشك شده در گرمچال، با حرارت 100 تا 110 درجه سانتیگراد برای مدت 24 ساعت، به وزن آب هم حجم مواد جامدی كه شامل منافذ غیرقابل نفوذ نیز باشد. وزن مذكور را با استفاده از ظرفی كه می‎توان آن را به دقت تا حجم معینی پر نمود بدست می‎آورند. لذا اگر وزن نمونه در گرمچال خشك شده ‎D، وزن ظرف پر از آب ‎B و وزن ظرف با نمونه و پر شده با آب برابر ‎A باشد در این صورت وزن آبی كه حجم معادل مواد جامد را اشغال می‎كند برابر است با ‎ B – (A – D) پس وزن مخصوص ظاهری برابر است با ‎ .
معمولاً محاسبات در رابطه با بتن براساس حالت داخل اشباع و سطح خارجی خشك ‎(S.S.d) سنگدانه‎ها صورت می‎گیرد زیرا رطوبتی كه در كلیه منافذ سنگدانه‎ها وجود دارد در واكنشهای شیمیائی سیمان نقش نخواهد داشت و بنابراین می‎توان آن را به عنوان بخشی از سنگدانه‎ها در نظر گرفت. لذا اگر چنانچه وزن سنگدانه‎ها در حالت ‎(S.S.d) برابر ‎C باشد در این صورت وزن مخصوص ظاهری ناخالص آن برابر است با این وزن مخصوص كه اغلب به آسانی تعیین می‎گردد برای محاسبات بازدهی بتن، و یا مقدار سنگدانه‎های لازم برای حجم یعنی از بتن، مورد نیاز است.
وزن مخصوص ظاهری سنگدانه‎ها به وزن مخصوص معدنی‎هایی كه دانه‎های سنگی از آن استخراج شده‎اند و هم‎چنین به مقدار منافذ داخل آنها بستگی دارد. اكثر سنگدانه‎های طبیعی دارای وزن مخصوص بین 6/2 و 7/2 می‎باشند.‎]1‎[
(2-1)- وزن مخصوص انبوهی
در دستگاه آحاد متریك وزن مخصوص یك ماده عدداً مساوی جرم ویژه آن است كه البته كمیت اخیرالذكر یك نسبت است در حالی كه وزن مخصوص برحسب كیلوگرم بر لیتر بیان می‎شود. ولیكن در كارهای بتنی بیان نمودن وزن مخصوص برحسب كیلوگرم بر مترمكعب بیشتر متداول است.
وزن مخصوص مطلق فقط به حجم دانه‎های جداگانه مربوط می‎شود و البته عملاً امكان ندارد كه بتوان این دانه‎ها را به خوبی متراكم نمود كه فضائی بین آنها وجود نداشته باشد. در مواردی كه سنگدانه‎ها عملاً بصورت حجمی پیمانه می‎شوند دانستن وزن سنگدانه‎هائی كه پیمانه واحد حجم را پر می‎كنند ضروری خواهد بود. این كمیت «به عنوان وزن مخصوص انبوهی» شناخته می‎شود و از آن جهت تبدیل مقادیر وزنی به مقادیر حجمی استفاده می‎نمایند.
وزن مخصوص انبوهی به میزان تراكم سنگدانه‎ها بستگی دارد و نتیجه می‎شود كه برای مصالح با وزن مخصوص معین، وزن مخصوص انبوهی به نحوه توزیع اندازه ذرات و شكل دانه‎ها بستگی خواهد داشت. دانه‎ها هم اندازه را تا حد معینی می‎توان متراكم نمود اما دانه‎های كوچكتر را می‎توان در فضای بین دانه‎های بزرگتر قرار داده و بدین ترتیب وزن مخصوص انبوهی مواد متراكم شده افزایش می‎یابد. شكل دانه‎ها به میزان متنابهی بر درجه تراكمی كه می‎توان حاصل نمود مؤثر است.
برای سنگدانه‎های درشت با وزن مخصوص معین، یك وزن مخصوص انبوهی زیادتر به معنی منافذ كمتری كه باید با ماسه و سیمان پر شوند خواهد بود و در مواردی آزمایش وزن مخصوص انبوهی به عنوان اساس تعیین نسبتهای مواد متشكله مخلوط‎های بتن مورد استفاده قرار می‎گیرند.‎]1‎[
(3-1)- تخلخل و جذب آب سنگدانه‎ها
تخلخل، نفوذپذیری و جذب آب سنگدانه‎ها بر خواصی از آنها، مانند چسبندگی به خمیر سیمان، مقاومت بتن در برابر یخ زدن و آب شدن و هم‎چنین بر ثبات شیمیائی و مقاومت در برابر سایش آنها اثر دارند و با توجه به اینكه وزن مخصوص ظاهری سنگدانه‎ها به تخلخل آنها بستگی دارد. در نتیجه بازدهی بتن برای وزن معینی از سنگدانه‎ها نیز تحت تأثیر میزان تخلخل آنها واقع است.
اندازه منافذ داخل سنگدانه‎ها در دامنه وسیعی تغییر می‎كند و بزرگترین آنها به اندازه‎ای می‎باشد كه زیر میكروسكوپ و یا حتی با چشم غیرمسلح دیده می‎شود ولی حتی كوچكترین منافذ سنگدانه‎ها عموماً بزرگتر از منافذ ژل در خمیر سیمان می‎باشد. منافذ كوچكتر از 4 میكرون مورد توجه بخصوص می‎باشند زیرا به طور كلی عقیده بر آن است كه این نوع منافذ بر دوام سنگدانه‎هائی كه در معرض یخ زدن و آب شدن متناوب قرار می‎گیرند اثر می‎گذارند.
بعضی از منافذ سنگدانه‎ها كاملاً در داخل جسم جامد قرار می‎گیرند و بعضی دیگر در نزدیك سطح واقع شده و به خارج راه دارند. خمیر سیمان به علت لزجتی كه دارد نمی‎تواند، به جز در مورد بزرگترین منافذ سنگدانه‎ها، تا عمق زیادی به داخل منافذ دیگر نفوذ نماید. لذا به منظور محاسبه میزان سنگدانه‎ها در بتن از حجم ناخالص سنگدانه‎ها كه بصورت توپر در نظر گرفته می‎شوند استفاده می‎نمایند، لیكن آب می‎تواند به داخل منافذ راه یابد و مقدار و روند نفوذ آن به اندازه، تداوم وكل حجم منافذ بستگی دارد.
از آنجایی كه سنگدانه‎ها سه چهارم حجم بتن را تشكیل می‎دهند تخلخل سنگدانه‎ها سهم عمده‎ای در كل تخلخل بتن خواهد داشت.
وقتی كه كلیه منافذ سنگدانه‎ها با آب پر شده باشند بدین معنی است كه سنگدانه‎ها به حالت اشباع ‎(S.S.d) درآمده‎اند. اگر سنگدانه‎ها به این حالت درآمده در هوای خشك آزاد، مثلاً در آزمایشگاه، قرار داده شود، قدری از آب داخل منافذ تبخیر خواهد شد و سنگدانه‎ها كمتر از حالت اشباع ‎(S.S.d) آب خواهند داشت و به این حالت «در هوا خشك شده» می‎گویند. ادامه خشك نمودن سنگدانه‎ها در گرمچال سبب می‎شود كه رطوبت داخل آنها به مقدار بیشتری كاهش یابد و زمانی خواهد رسید كه هیچ‎گونه رطوبتی در آنها باقی نمانده است، به این حالت سنگدانه‎ها «مغز خشك» می‎گویند. مراحل مختلف در شكل (1-1) ترسیم شده‎اند.
شكل (1-1): نمایش تصویری رطوبت در سنگدانه‎ها.‎]1‎[
جذب آب سنگدانه‎ها را با سنجش افزایش وزن نمونه در گرمچال خشك شده‎ای كه به مدت 24 ساعت در آب غوطه‎ور شده است بدست می‎آورند. (آب روی سطحن نمونه را می‎گیرند) نسبت افزایش وزنی به وزن خشك نمونه را، كه برحسب درصد بیان می‎شود، جذب آب آن می‎گویند. عموماً جذب آب شن از سنگ خرد شده‎ای كه دارای خصوصیات سنگ‎شناسی یكسان باشد بیشتر است زیرا هوازدگی سبب می‎شود كه تخلخل لایه خارجی دانه‎های شنی بیشتر گردد و آب زیادتری جذب نماید اگرچه هیچ‎گونه رابطه كاملاً واضحی بین مقاومت بتن و جذب آب سنگدانه‎های مصرف شده در آن وجود ندارد ولی منافذ موجود در سطح سنگدانه‎ها بر چسبندگی آنها به خمیر سیمان اثر خواهند داشت و لذا ممكن است از این طریق اثراتی بر مقاومت بتن داشته باشد. معمولاً فرض می‎شود كه هنگام گیرش بتن سنگدانه‎های آن در حالت ‎(S.S.d) باشند اگر چنانچه سنگدانه‎ها در حالت خشك در بتن مخلوط شده باشند فرض می‎شود كه به اندازه كافی آب جذب می‎كند تا به حالت اشباع برسند و آب خالص و یا آب موثر مخلوط بتن شامل این مقدار كه جذب سنگدانه‎ها خواهند شد نمی‎گردد.
امكان دارد وقتی كه سنگدانه‎های خشك مصرف می‎شوند ذرات سریعاً با خمیر سیمان پوشانده شده و از پیشروی بیشتر آب به داخل آنها، كه برای رسیدن به حالت اشباع لازم است جلوگیری به عمل آید. این موضوع بخصوص در مورد سنگدانه‎های درشت كه آب باید فاصله بیشتری را از سطح دانه بپیماید صحت دارد. در نتیجه نسبت آب مؤثر به سیمان از حالتی كه اگر جذب كامل توسط سنگدانه‎ها صورت می‎گرفت بیشتر خواهد بود. این اثر عمدتاً در مخلوط‎های پرسیمان كه امكان دارد سنگدانه‎ها سریعاً با خمیر سیمان پوشانده شوند چشمگیر است. در مخلوط‎های كم سیمان و پرآب، اشباع شدن سنگدانه‎ها به حالت معمولی ادامه می‎یابد. در موارد كارگاهی عملكرد واقعی مخلوط هم‎چنین تحت تأثیر ترتیب ریختن مواد متشكله بتن بداخل دستگاه مخلوط‎كن واقع می‎شود.
جذب آب توسط سنگدانه‎ها هم‎چنین باعث كم شدن كارائی بتن با مرور زمان می‎گردد ولی بعد از حدود 15 دقیقه این افت در كارائی كم خواهد شد چون در اثر پوشانده شدن سنگدانه‎های خشك با خمیر سیمان جذب آب آنها كند و یا متوقف می‎گردد. لذا اغلب به جایكل جذب آب كه ممكن است در عمل سنگدانه‎ها هرگز به این اندازه آب جذب نكنند مقدار آب جذب شده در 10 تا 30 دقیقه تعیین می‎گردد. ]1‎[
(4-1)- مقدار رطوبت سنگدانه‎ها
در بتن تازه حجم اشغال شده بوسیله سنگدانه‎ها برابر حجم دانه‎ها و شامل كلیه منافذ می‎باشد. اگر قرار باشد كه به كلی آب به داخل سنگدانه‎ها نرود منافذ آنها باید پر از آب باشند. به عبارت دیگر باید در حالت اشباع باشند. از طرف دیگر هر مقدار آبی كه در سطح سنگدانه‎ها باشد به آب مخلوط كمك خواهد كرد و حجمی علاوه بر حجم سنگدانه‎ها را اشغال خواهد نمود. بنابراین حالت مبداء سنگدانه‎ها حالت ‎(S.S.d) می‎باشد. آب سطحی را برحسب درصدی از وزن سنگدانه‎ها در حالت ‎(S.S.d) بیان می‎كنند و به آن «مقدار رطوبت» می‎گویند. از آنجا كه جذب آب معرف آب داخل سنگدانه‎ها در حالت ‎(S.S.d) بوده و آب سطحی آب اضافی بر این حالت می‎باشد لذا كل آب سنگدانه‎های مرطوب برابر جذب آب و مقدار آب سطحی آن خواهد بود:‎]1‎[

بخشی از منابع و مراجع پروژه همه چیز درباره مكانیک خاک
‎]1‎[ - دكتر هرمز فامیلی (ترجمه)، بتن‎شناسی (خواص بتن)، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1368
[2]- PROFESSORA.M.NEVILLE,PROPERTIES OF CONCRETE, PITMAN PUBLISHING INC, ENGLAND, 1983.
‎]3‎[- دكتر محمدابراهیم طسوجی (ترجمه)، طرح و كنترل مخلوطهای بتن، انتشارات كلینی، چاپ اول، سال 1374.
[4]- Powers, T.C., Topics in concrete Technology, Research Department Bulletin R 174, Portland Cement Association, 1964.
[5]- Houston, B.J., Investigation of Gap-grading of concrete Aggregates; Review of Available information, U.S. Army Engineer Waterways Experiment station, echnical Report No. 6-593, Report 1, February 1962.
]‎6‎[- دكتر علی اكبر رمضانیانپور، طرح اختلاط بتن، انتشارات علم و صنعت 110، چاپ اول،‌سال 1367.
[7]- Verbeck George, and klieger, paul, studies of ‘salt’ scaling of concrete, Research Department Bulletin R83, Portland Cement Association, 1956.

لینک کمکی