همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن
فصل اول: خودروشناسی مقدمانی
1-1 خودرو
1-2 زیر مجموعه های خودرو
1-2-1 زنجیره‌ی توان
1-2-1-1 موتور
1-2-1-2 خط رانش
1-2-2 شاسی
1-2-2-1 سیستم تعلیق
1-2-2-2 سیستم فرمان
1-2-3 پیكره‌ی خودرو
1-2-3-1 اتاق (بدنه)
1-2-3-2 دسته بندی
1-2-3-4 برتری ها و كاستی ها
1-2-4 مدارات الكتریكی
فصل دوم: تئوری سیستم های تعلیق
2-1 تعریف سیستم های تعلیق
2-2 جایگاه سیستم تعلیق
2-3 زیر مجموعه های سیستم تعلیق
2-3-1 چرخ
2-3-1-1 تایر
2-3-1-2 رینگ
2-3-2 فمر
2-3-2-1 مكانیزم فنرها:
2-3-2-2 انواع فنر
2-3-2-3 خصوصیات فنرها
2-3-3 لرزه گیرها (كمك فنر)
2-3-3-1 كاربرد لرزه گیرها
2-3-3-2 كاركرد لرزه گیرها
2-3-3-3 نصب و جای گذاری لرزه گیر
2-3-3-4 انواع لرزه گیرها
فصل سوم: انواع سیستم تعلیق
3-1 دسته بندی سیستم های تعلیق
3-1-1 دسته بندی بر پایه وابستگی محور
3-1-1-2 سیستم تعلیق یكپارچه
3-1-1-2-1 برتری ها و كاستی ها
3-1-1-3 سیستم تعلیق جداگانه
3-1-1-3-1 برتری ها و كاستی ها
3-1-1-4 سیستم تعلیق نیمه جداگانه
3-1-1-4-1 برترها و كاستی ها
3-1-2 دسته بندی بر پایه جای قرارگیری
3-1-2-1 سیستم تعلیق جلو
3-1-2-2 سیستم تعلیق پشت
3-1-2-3 سیستم تعلیق یكپارچه جلو و پشت
3-1-3 دسته بندی بر پایه سازوكار
فصل چهارم: تئوری سیستم تعلیق M.S.S و مستندات
4-1 تعریف سیستم تعلیق ایده‌آل
4-2 پیش فرضی از سیستم تعلیق “M.S.S”
4-2-1 الگو و الگوسازی
4-3-2 بررسی مفهوم مدرنیته
4-2-3 سیستم های تعلیق تحت تنش
4-3 تقسیم بندی اجزای سیستم تعلیق “M.S.S”
4-3-1 اسكلت
4-3-1-1 قاب
4-3-1-2 قسمت متصل به قاب (قاب سیستم تعلیق جلو)
4-3-2 تعلیق
4-3-2-1 تعلیق قسمت جلو
4-3-2-2 تعلیق قسمت عقب
4-3-3 متعلقات
4-3-3-1 شبیه ساز موتور
4-3-3-2 محافظ داخل اتاقك
4-3-4 بدنه اطاقك
4-4 تصاویر مونتاژی از حالت مجازی سیستم تعلیق “M.S.S”
4-5 تصاویر ماكتینگ از حالت واقعی سیستم تعلیق “M.S.S”
4-6 دفاعیاتی از سیستم تعلیق “M.S.S”

پیشگفتار مبتكر:
بی شك الگو و الگوبرداری در هر زمینه ای موجب پیشرفتهای شگرفی در رسیدن به اهداف موضوع می شود. حال وقتی صحبت از فن آوری های مهندسی می شود تمامی توجهات بر منابعی خاص متمركز می گردد و چه بسا امر الگوسازی توانسته است این منابع را اصلاح نماید.
در این ایده كه با نام «الگوی مدن برای سیستم های تعلیق تحت تنش (M.S.S) » معرفی شده است، كلماتی حیاتی در سر نام این پژوهش به چشم می خورد. كلماتی مانند مدرنیته، الگو و یا ریشه هایی از علم مكانیك كه همه و همه برگرفته از یك سنت شكلی در خط مشی اهداف نوآورانه و ابداعی است كه امری بس دشوار است.
(دشواری به این دلیل كه سیستم های تعلیق در یك زمره قرار دارند و شناخت نوع تحت تنش آن و الگوسازی برای این نوع سیستم خاص امری است كه در مدت مدیدی صورت گرفت.) این پیشگفتار بی شك توان و قدرتی در بیان مفهوم طرح ندارد ولی می توان اهداف آن را خلاصه نماید، لذا در این پژوهشنامه در فصول ابتدایی آن به قسمت منبع شناسی و اهداف بیان الهمانات و اطلاعات اولیه‌ی طرح پرداخته ام و در فصول انتهایی نیز به بدنه‌ی اصلی طرح، یعنی الگوی M.S.S ، مقایسات، تئوری، ترسیمات، اطلاعات نمایی و تمامی جنبه های نوآورانه و نیز به شناخت كلمات حیاتی سرنام طرح می‌پردازیم. در آخر نیز شما را دعوت به خواندن پاراگراف اصلی طرح، یعنی تعریف پژوهشگر از اختراع خود می نمایم:

بخشی از منابع و مراجع پروژه همه چیز درباره خودرو و متعلقات آن
منابع اصلی: منابعی كه بصورت عینی، مطالب داخل پژوهشنامه از آن سرچشمه گرفته است. این منابع، مرجعترین سرفصل های علمی مربوط به پروژه را در برندارد.
1- گروه تألیف رشته‌ی متالورژی، شناخت فلزات، تهران، انتشارات كتابهای درسی ایران، 1383، صص: 45 الی 50 ، 59 الی 98 ، 110 الی 118.
2- الیوت، روی، علیپور، علیرضا، تبریز، تكنولوژی چدن به تصحیح، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1382، صص: 1 الی 22 ، 30 الی 33 ، 44 الی 46 ، 87 الی 89 ، 24 الی 130 ، 445 الی 457 .
3- مرعشی، مرعش، متالورژی كاربردی چدن ها 1 ، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص: 1 الی 10 ، 13 الی 43 ، 52 الی 57.
4- مرعشی، مرعش، متالورژی كاربردی چدن ها 2، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص 1 الی 12 ، 31 الی 55 ، 212 الی 218.
***
منابع فرعی: منابعی هستند كه مطالب موجود در منابع اصلی را به شكل و نحوه‌ی دلخواه ارائه داده است، از این منابع به صورت محدودتری استفاده شده است.
5- سرلكی، حامد، متالورژی هفتگانه، تهران، مركز پژوهشهای متالورژی خوارزمی، 1386 ، مبحث سوم (مالیبل شناسی تخصصی).
6- اوسز، سیدی، آهنی، علی اكبر، تبریز، آشنایی با متالورژی فیزیكی به تصحیح، انتشارات فن افزار، 1384 ، فصل پنجم و هفتم.
7- فتحی، محمدحسین، ریخته گری چدن، اصفهان، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1366 ، صص 11 الی 50.
8- گروه مهندسی متالورژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دیرگدازها (انواع، خواص، كاربری، تهران، انتشارات علوم و فنون، ص 83- ص 84.
***
منابع غیرفارسی: این منابع به صورت عمده به زبان انگلیسی نگارش شده است و دلیل استفاده از آن افزایش سطح علمی طرح و نیز مكمل قرار دادن این منابع با منابع اصلی و فرعی می باشد.
9- H.Morrough, “Solidifaction of cast Iron “, British foundryman , Vol 53 , 1960.
10- K.B. Palmer , “mechanical Propertice of compacted Graphite cast Iron “,13 CIRA Ipeport 1213.
11- G.N.J.Gilbert, “The Ductility of Ductil Iron “ , BCIRA Publication 1970.
***
ریز منابع: این منابع شامل منابع مكتوبی است كه به شكل كتاب نگاشته نشده و حاوی اطلاعات ناب، به روز و اختصاصی در حیته‌ی مقالات و پایان نامه ها است.
12- مروری بر اهمیت و  خواص چدنهای با گرافیت فشرده، رضانژاد، فاطمه و كاویان، سمیه، سایت علمی – پژوهشی فلزات، 1386.
13- تولید قطعات چدنی با گرافیت فشرده در صنایع خودروسازی، ماهنامه‌ی صنعت ریخته گری، شماره‌ی 10 ، آبان 1383.
14- تأثیر میزان سیلیسیم مذاب پایه بر مورفولوژی گرافیت در تولید چدن گرافیت فشرده، مطلب زاده، امیر و حلوایی، ایوب، مجله‌ی ریخته گری، انتشارات جامعه ریخته گران ایران، سال 26 ، شماره 84 ، تابستان 85 .
15- تأثیر میزان سیلیسیم در ریخته گری چدنها، محمدپور، احمد، سایت علمی، پژوهشی فلزات، 1385.
16- چدن ها شكن آستمپر ADI ، جاجرمی، پدرام، ورهرام، ناصر و دوامی، پرویز، شماره 35 ، پاییز 85 ، مجله‌ی ریخته گری، انتشارات جامعه‌ی ریخته‌گران ایران.
***
منابع مجازی: منابع به روز و جدیدی هستند كه در برگیرنده‌ی گروه  خاصی از اطلاعات به شكل غیرمكتوب (اینترنتی) و با ظاهری متنوع هستند.
17- سایت فارسی باشگاه مهندسان ایران (تالار مهندسی مواد):
www.eng-iran.com
18- سایت فارسی علمی – پژوهشی فلزات: www.felezat.com
19- سایت فارسی درگاه فلزشناسان ایران.
20- سایت انجمن ریخته گران ایران.
21- سایت ویكیپدیا: en.wikipedia.org/wiki/materials-science
22- ژورنال تخصصی مهندسی متالورژی مركز علوم و فنون هندوستان: ias.ac.in
23- سایت مهندسی مواد: www.materials-sciences.com
24- سایت مقالات منتختب بین المللی: eng.tips.com/threadminder.cfm? pid=367
25- سایت آنالیز آلیاژها: hghouston. Com
26- سایت مركز تحقیقات معدن و شناخت مواد فلزی: mtech.edu/CAMP/

لینک کمکی