شبیه سازی دینامیكی شیر ترمز اتوماتیک لكوموتیو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


ساده 6-4-1ی 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبیه سازی دینامیكی شیر ترمز اتوماتیک لكوموتیو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه شبیه سازی دینامیكی شیر ترمز اتوماتیک لكوموتیو
مقدمه
1 مروری بر نحوه عملكرد سیستم ترمز اتوماتیك
2 تحلیل حالتهای مختلف سوپاپ ترمز اتوماتیك
2-1 حالت هواگیری( Release)
2-2 بررسی حالت ترمز در شش دنده (Service)
2-3 حالت كاهش بیشتر فشار لوله اصلی (Over Reduction)
2-5 حالت خنثی (Handle- Off)
2-6 حالت ترمز اضطراری (Emergenc
3 اجزا تشكیل دهنده شیر ترمز اتوماتیك
3-1 شیر رله
3-1-1 شر رله در حالت هواگیری
3-1- 2 شیر رله در حالت تعدل
3-1-3 شیر رله در حالت سرویس
3-2 شیر رگلاتور
3-2-1 شیر رگلاتور در وضعیت هواگیری
3-2-2 شیر رگلاتور در وضعیت سرویس
3-3 شیر قطع و وصل لوله اصلی در حالت باز
3-3-2 شیر قطع و وصل در حالت بسته
3-4 شیر تخلیه سریع
3-4-1 شیر تخلیه سریع در حالت بسته
3-3-2 شیر تخلیه سریع در حالت باز
3-4-3 شیر اضطراری
3-5-1 شیر اضطراری در حالت عدم تحریك
3-4-3 شیر اضطراری در حالت تحریك
3- 5 شیر لغو ترمز جریمه(Suppression)
3-6-1 حالت تحریك
3-4-2 حالت عدم تحریك
3-4-2 عملكرد در وضعیت سرویس
3-5 شیر خروسكی
3-7-1 شیر خروسكی در حالت مسافری
3-5-2 شیر خروسكی در حالت باری
3-5-3 شیر خروسكی در حالت قطع
4 اندازه گیری
4-1 حالتهای مختلف سوپاپ شش دنده و اندازه های مورد لزوم آنها
4-1-1 حالت هواگیری
4-1-2 حالت ترمز تدریجی در شش دنده
4-1-3 اندازه گیری مورد لزوم در حالت ترمز تدریجی در شش دنده
4-1-4 حالت آزاد سازی ترمز
4-1-5 حالت لغو ترمز جریمه
4-1-6 حالت كاهش بیشتر یا Over reduction
4-1-7 خنثی
4-1-8 حالت ترمز امرژنسی
4-2 حالت هواگیری شش دنده
4-2-2 حالت سرویس
4-2-3 حالت لغو ترمز جریمه
4-2-4 حالت اضطراری
5 ضمیمه 1 ( ترجمه متن شركت سازنده)
6 اصول شبیه سازی
6-1 نیازها واهداف شبیه سازی
6-2 بررسی روشهای ممكن جهت انجام پروژه
6-2-1 مزایا و معایب
6-3 تشریح اصول و مبانی روش استفاده شده
6-3-1 مقاومت
6-3-1-1 معادلات سیالاتی حاكم بر مقاومت
6-3-1-2 اثبات فرمول
6-3-1-3 حل معادله در برنامه سیمولینك
6-3-1-4 حل معادلات مربوط به مقاومت
6-3-2 مخزن
6-4 حل یك مثال ساده
6-4-1 فرضیات و تفسیر نتایج
7 شبیه سازی شیر ترمز اتوماتیك
7-1 شیر رله
7-1-1 محاسبات نیرو
7-1-2 محاسبات نیوماتیكی
7-2 شیر رگلاتور
7-2-1 محاسبات نیرو
7-2-2 محاسبات نیوماتیكی
7-3 شیر قطع ووصل لوله اصلی
7-4 شیر تخلیه سریع
7-5 شیر اضطراری
7-6 شیر لغو ترمز جریمه
7-6-1 در حالت هواگیری
7-6-2 در حالت سرویس
7-6-3 در حالتهای لغو ترمز جریمه ، اضطراری و Handle Off
7-7 شیر خروسكی


مقدمه :
این گزارش به تشریح عملكرد سوپاپ ترمز اتوماتیك به منظور شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیكی شیر می پردازد . هدف اصلی از تحلیل ، تعیین فشار دبی خروجی از شیر پر بر حسب زمان در وضعیتهای تلف كاری آن می باشد . بدین منظور لازم است تا ابتدا تشریح دقیقی از عملكرد و وضعیت سیستم ارائه گردد ، تا بر پایه آن بتوان مقادیر ورودی و خروجی را به هم مرتبط نمود . لذا لازم است تا ابعاد و اندازه های شیر اعم از اندازه مقاطع و حجم ها ، و نیز سایر مشخصات شیر ، نظیر ثابت فنرهای تعیین گردد .
بر اساس آنچه ذكر شد در این گزارش ابتدا به بررسی مدار كلی شیر ترمز اتوماتیك و جایگاه این شیر در ارتباط با سایر اجزا ترمز می پردازیم . سپس مسیر و جریان هوا در ادامه شرحی بر عملكرد اجزا تشكیل دهنده ترمز اتوماتیك ارائه می گردد . در پایان ابعاد و اندازه های شیر ارائه می گردد .
علاوه بر این ، ترجمه متن اصلی یر ترمز اتوماتیك ارائه شده از طرف كارخانه سازنده (شركت وابكو) ، ضمیمه گردیده است .

1- مروری نحوه عملكرد سیستم ترمز اتوماتیك
ترمز به عنوان كنترل كننده سرعت در قطار ، اصلی ترین ركن ترددایمن می باشد . بنابراین نخستین اولویت در طراحی این سیستم ، بالا بودن ایمنی ، حتی به ازای هزینه بالا و استفاده از روشهای غیر معمول ، می باشد .
به همین منظور ترمز قطار به نحوی طراحی گردیده كه بر خلاف سیستمهای رایج ، كاهش شار لوله ترمز ، باعث عمل ترمز گیری می شود . این امر خصوصاٌ در موقع گسیختگی قطار حائز اهمیت است و باعث خواهد شد تا در موقع گسیختگی قطار كاهش خوبخودی در لوله ترمز روی داده و قطار به طور خودكار ترمز بگیرد .

بخشی از منابع و مراجع پروژه شبیه سازی دینامیكی شیر ترمز اتوماتیک لكوموتیو
1-The Analysis and Desing of Pneumatic Systems. Blaine W. Anderson.
1967John Wiley &Sons
2- Fluid Mechanics V.L Streeter & E.B .Wylie 1996 John Wiley &Sons
3- Modern control Engineering 3 ed 1997 . Katsohiko Ogata
4-control Engineering 2ed1995 Benjamin Kaw

لینک کمکی