بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک كوره و بررسی عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک كوره و بررسی عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک كوره و بررسی عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک كوره و بررسی عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان

چكیده

مقدمه

فصل1: طرحی از یك كارخانه سیمان با تكنولوژی روز دنیا

فصل دوم: اجزاء سیستم پخت

1-2- مشخصه‌هایی از كوره دوار سیمان

1-1-2- غلطك‌ها

2-1-2- غلطك بالابر

3-1-2- سیستم چرخاننده كوره

4-1-2- آب‌بندی سر و ته كوره

2-2- نسوزكاری كوره

3-2- مشخصه‌هایی از پیش گرم‌كن

4-2- مسیر فرعی

5-2- سیستم تكلیس(Calciner)

6-2- مشخصه‌هایی از خنك‌كن

7-2- انواع خنك‌كنها

1-7-2- خنك‌كن مشبك

8-2- اتاق كنترل

9-2- سوخت رسانی و مشعل

1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله

2-9-2- شعله

3-9-2- درجه حرارت شعله

فصل 3: پروژه

فصل 4: شناخت متغیرهای كنترل سیستم پخت

1-4- كنترل كوره

2-4- خنك كردن كلینكر

3-4- سوخت كوره

4-4- تغذیه كوره

5-4- متغیرهای راهبری كوره

6-4- مكانیك كوره

7-4- شرایط خاص راهبری كوره

1-7-4- كلیات

2-7-4- تجزیه شیمیایی گاز خروجی كوره

3-7-4- حجم هوای اولیه

4-7-4- درجه حرارت گاز خروجی پیش گرم‌كن

5-7-4- درجه حرارت یاتاقانها

6-7-4- الكتروفیلترها

7-7-4- گرفتگی سیكلونها

8-7-4- گرفتگی در رایزر پایپ و ورودی كوره

9-7-4- نسوزكاری كوره

8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكی

9-4- تحلیل گزارشات ساعتی سیستم پخت

فصل 5: رعایت اصول كوره بانی

1-5- مشخصه‌هایی از سیستم پخت

1-5-1- جلو شعله

1-5-2- هوای ثانویه

2-5- كوره بان وكوتینگ(استر كوره)

3-5- عقب كوره

1-3-5- درجه حرارت عقب كوره

2-3-5- مكش عقب كوره

3-3-5- اكسیژن عقب كوره

4-5- كنترل مقدار سوخت

5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره

6-5- كنترل متغیرهای خنك كن گریت

1-6-5- كنترل مكش درب كوره

2-6-5- فشار زیر صفحات خنك كن

3-6-5- كنترل درجه حرارت هوای ثانویه

7-5- بیست و هفت حالت اساسی كوره

1-7-5- سه متغیر و كنترل كننده اساسی

2-7-5- شرح بیست و هفت حالت- راه‌حلها و دلایل

3-7-5- حالات اضطراری

فصل 6: اولین گرم كردن سیستم پخت

1-6- خشك كردن پیش گرم‌كن

2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هوای سوم و خنك كن

1-2-6- مشعل كمكی برای خشك كردن درب كوره

2-2-6- مشعل كمكی برای خشك كردن كانال هوای سوم

3-2-6- مشعل كمكی برای خشك كردن خنك كن

3-6- گرم كردن كوره دوار

1-3-6- آماده سازی

2-3-6- گرم كردن تمام سیستم پخت

3-3-6- كنترل درجه حرارت

4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن

5-3-6- وقفه در گرم كردن

4-6- خواباندن كوره

5-6- نكات مهم

فصل 7: اولین راه‌اندازی سیستم پخت

1-7- اولین باردهی كوره

2-7- مقدمات تغذیه كوره

3-7- راه‌اندازی موتور كوره

4-7- فراهم كردن شرایط تولید عادی

5-7- راه‌اندازی خنك كن

6-7- آماده شدن برای راه‌اندازی كلساینر

7-7- رسیدن به باردهی عادی

8-7- حالات غیرعادی خنك كن

فصل 8: گرفتگی‌های سیستم پخت

1-8- قلیائی‌ها

2-8- پاك كردن پیش گرم‌كن

3-8- عوامل گرفتگی عقب كوره

1-3-8- توازن چسبندگی و فرسایش

2-3-8- چسبندگی چیست؟

3-3-8- چسبندگی جامد به جامد

4-3-8- جذب سطحی

5-3-8- نتیجه‌گیری

4-8- ماهیت جرم گرفتگی عقب كوره

1-4-8- مشخصات ظاهری گرفتگی

2-4-8- تركیب شیمیایی

3-4-8- تركیب مینرالوژیكی

4-4-8- مكانیزم تشكیل

5-8- عوارض گرفتگی عقب كوره

1-5-8- عقب كوره

2-5-8- عوارض گرفتگی

فصل 9: نسوزكاری سیستم پخت سیمان

1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سیستم پخت

فصل 10: فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت

1-10- مقدمه

2-10- عوامل مختلف فرسایش آجر منطقه پخت

1-2-10- زیاد داغ شدن آجر

2-2-10- نفوذ املاح قلیائی

3-2-10- فرسایش ناشی از احیاء

4-2-10- فرسایش مكانیكی

3-10- سیكل قلیائی در سیستم پخت سیمان

4-10- شكفتگی قلیائی

5-10- فرسایش بدنه كوره

فصل 11: رعایت نكات ایمنی سیستم پخت

1-11- كوره

2-11- سیكلونها

3-11- الكتروفیلتر

فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراك كوره

1-12- مقدمه

1-1-12- مسئولیت آزمایشگاه كارخانه سیمان

2-1-12- سیمان

2-12- مشخصات شیمیائی و فیزیكی سیمان

1-2-12- آلیت

2-2-12- بلیت

3-2-12- فاز الومینات

4-2-12- فاز فریت

5-2-12- تركیبات فرعی

6-2-12- سنگ گچ

3-12- محاسبه فازهای سیمان

4-12- مشخصات از انواع سیمان

5-12- چگونگی پخت مواد

1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پیش گرمكن

2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره

6-12- عوامل موثر در پختن مواد

1-6-12- تركیب شیمیایی مواد اولیه

2-6-12- تركیب مینرالی مواد اولیه و خوراك كوره

3-6-12- دانه‌بندی خوراك كوره

4-6-12- همگن بودن مواد خام

5-6-12- شرایط پخت

7-12- میكروسكوپی كلینكر

1-7-12- كلینكر نرمال

2-7-12- كلینكر آهسته خنك شده

8-12- مراحل فیزیكی و شیمیائی مواد در حین پخت

1-8-12- خشك شدن

2-8-12- دهیدراته شدن مواد رسی

3-8-12- تجزیه كربناتها

4-8-12- واكنش‌های جامد

5-8-12- واكنش‌هایی كه در حضور فاز مایع رخ می‌دهد

9-12- تاثیر نوسانات كیفیت خوراك كوره بر راندمان كوره

10-12- اقدامات موردنیاز در جهت كاهش نوسان كیفیت خوراك كوره

1-10-12- تدوین استراتژی نمونه‌گیری

2-10-12- مطالعات تفصیلی معادن

3-10-12- جلوگیری از عوامل نوسان كاذب در سیستم كنترل كیفی

منابع و مراجع

چكیده انگلیسی

 


مقدمه
سیمان گردی است نرم جاذب آب و چشبانده خرده سنگ كه اساساً مركب است از تركیبات پخته شده و گداخته شده اكسید كلسیم با اكسید سیلیس اكسید آلومینیوم و اكسید آهن.
ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت شده و ضمن داشتن ثبات حجم مقاومت خود را حفظ نموده و در فاصله 28 روز در زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 25 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد.
2- مقدمه‌ای كوتاه از تاریخچه صنعت سیمان
اختراع كوره دوار سیمان در سال 1885 میلادی توسط Fredrik ransom در انگلستان به ثبت رسید. اولین كوره ران سام 1.5 متر قطر و 7.5 متر طول داشت.
سوخت كوره دوار در آمریكا مایع(نفت كوره) و در المان پودر ذغال‌سنگ بود و خوراك كوره هم به صورت دوغاب و هم به صورت پودر تهیه می‌گردد. كلینكر خروجی از كوره وارد استوانه عمودی یا استوانه دواری می‌شد و توسط هوا خنك می‌گردید و هوای خروجی از خنك‌كن جهت سوختن ذغال یا نفت كوره مورد استفاده قرار می‌گرفت.
تكنولوژی جدید سیمان برای اولین بار با راه‌اندازی كوره 100 تنی سیمان ری در نزدیكی كوه بی‌بی‌شهربانو و در سال 1312 در ایران متولد شد. راه‌اندازی كارخانه سیمان ری به مفهوم ایجاد شتاب در نوسازی و صنعتی شدن كشور بود و از این رو سهم این كارخانه در پی‌ریزی بسیاری از كارخانه‌ها و تاسیسات صنعتی دانشگاهی بهداشتی كشاورزی و... استثنائی و در خور توجه است.
در حال حاضر پروژه‌‌های بسیاری در نقاط مختلف كشور در دست اجرا می‌باشد كه بسیاری از آنها تا سال 1390 به تولید خواهند رسید با راه‌اندازی این پروژه‌ها ظرفیت تولید سیمان ایران به حدود 70 میلیون تن در سال خواهد رسید كه معادل 2.5 درصد تولید سیمان جهان خواهد بود.
ضمناً مصرف سرانه سیمان در كشور در حال حاضر حدود 450 كیلوگرم است كه بالاتر از متوسط مصرف جهانی(340 كیلوگرم) می‌باشد.
3- عنوان پروژه:
عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره‌برداری و آنالیز شیمیائی خوراك كوره:
عوامل متعددی بر راندمان كوره‌های دوار سیمان موثر می‌باشند كه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.    عوامل موثر از دیدگاه بهره‌برداری
2.    عوامل موثر از دیدگاه آنالیز شیمیائی خوراك كوره
3.    عوامل موثر از دیدگاه طراحی و تكنولوژی ساخت تجهیزات سیستم پخت
4.    عوامل موثر از دیدگاه طراحی و ساخت دستگاهای مرتبط با سیستم پخت
5.    مدیریت صحیح به همراه آموزش و بهره‌برداری صحیح از منابع انسانی
6.    سایر موارد مرتبط در جهت بهبود عملكرد كوره دوار سیمان به عنوان یك راكتور پیچیده شیمیایی
4- با توجه به 7 سال سابقه بهره‌برداری اینجانب از كوره دوار واحد یك شركت سیمان همگتان و همچنین تجارب و آموخته‌های اینجانب از پیشكسوتان صنعت سیمان كشور از طریق شركت در دوره‌ها و همایشها و سمینارهای متعدد باعث شد كه ضمن بهره‌گیری از توفیقات خداوند منان و مساعدت و راهنمائی اساتید بزرگوارم آقایان دكتر امیدخواه و دكتر ارجمند در پایان تحصیلات تكمیلی در مقطع كارشناسی ارشد به بررسی دو عامل مهم بر راندمان كوره‌های دوار سیمان یعنی عوامل موثر از دیدگاه بهره‌برداری و آنالیز شیمیایی خوارك كوره بپردازیم و توضیح اینكه در این پروژه هر عاملی كه از دو دیدگاه مذكور باعث افزایش مدت كاركرد كوره شده و در عین حال تولید كوره را در حداكثر ظرفیت ممكن قرار دهد مدنظر قرار گرفته است.
5- روند بررسی این دو عامل به طور مختصر به شرح ذیل می‌باشد:
در فصل اول: جهت آشنائی با صنعت تولید سیمان طرحی از یك كارخانه سیمان با تكنولوژی روز دنیا ارائه شده است كه زمینه آشنائی كلی با این صنعت فراهم شده است.
در فصل دوم: اجزاء تشكیل دهنده سیستم پخت سیمان به طور كامل تشریح شده است.
در فصل سوم: بحث اصلی پروژه شروع شده و تا پایان مبحث پروژه یعنی فصل دوازدهم به بررسی عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دو دیدگاه ذكر شده پرداخته شده است.
در فصل چهارم: متغیرهای كنترل سیستم پخت معرفی شده و به تشریح اهمیت پارامترهای مذكور پرداخته شده است.
در فصل پنجم: رعایت اصول كوره بانی.
در فصل ششم: اولین گرم كردن سیستم پخت.
در فصل هفتم: اولین راه‌اندازی سیستم پخت تشریح شده است.
در فصل هشتم: گرفتگی‌های سیستم پخت.
در فصل نهم: نسوزكاری سیستم پخت سیمان.
در فصل دهم: فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت.
در فصل یازدهم: رعایت نكات ایمنی در سیستم پخت تشریح شده است.
در فصل دوازدهم: عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه انالیز شیمیائی خوراك كوره شامل شناخت ماهیت سیمان و پخت مواد و همچنین تنظیم مناسب مواد جهت خوراك كوره مورد بررسی قرار گرفته است.
در پایان پروژه منابع مورد استفاده در ارائه این پروژه تحت عنوان مراجع ذكر گردیده است.
 


بخشی از منابع و مراجع پروژه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک كوره و بررسی عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان
1- Duda ‘Cement Data Book’.
2- Cement Course Spring 2001 ‘Holder bank.swetzerland’.
3- RHI Seminar ‘in iran October 2008’.
4- International Cement Review.
5- هندبوك مهندسی سیمان "مهندس منوچهر بكائیان".
6- مواد نسوز در كوره‌های دوار "مهندس منوچهر بكائیان".
7- كوره‌های دوار "مهندس حسینقلی شفیعی- دكتر مصطفی خان‌زادی".
8- سیمان "دكتر عباس طائب- فرشته كوهی".
9- ماهنامه سیمان.
10- نشریه صنعت سیمان "احداث صنعت".
11- فصل نامه سیمان تهران.
12- جزوات آموزشی مربوط به كوره‌های دوار سیمان موجود در شركت سیمان هگمتان.
13- كاتالوگها و پرونده‌های مربوط به كوره دوار ساخت شركت F.L.S دانمارك.
14- اطلاعات و یادداشت‌های شخصی.

لینک کمکی