بررسی وسایل‌ اعمال‌ نیرویی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی وسایل‌ اعمال‌ نیرویی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌ دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وسایل‌ اعمال‌ نیرویی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی وسایل‌ اعمال‌ نیرویی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌

 فصل‌ 1: مقدمه‌ای‌ بر مكانیزمها

1 ـ 1 حركت‌

1 ـ 2 اهرم‌بندی‌ چهار میله‌

1 ـ 3 علم‌ حركت‌ نسبی‌

1 ـ 4 نمادهای‌ سینماتیكی‌

1 ـ 5 زنجیره‌های‌ شش‌ میله‌ای‌

1 ـ 6 درجات‌ آزادی‌

1 ـ 7 تحلیل‌ تغییر مكان‌: شاخص‌های‌ مفید برای‌ تحلیل‌ موقعیت‌ اهرم‌بندی‌ها

1 ـ 8 موقعیتهای‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ یك‌ مكانیزم‌ چهار میله‌

1 ـ 9 روابط‌ محاسبه‌ زوایای‌ موقعیت‌های‌ محدود و موقعیت‌های‌ نقطه‌ مركب‌

(روش‌ ریاضی‌

1 ـ 10 مفهوم‌ حركت‌ نسبی‌

1 ـ 11 مركز آنی‌

1 ـ 12 قضیه‌ كندی‌

فصل‌ 2: مزیت‌ مكانیكی‌

2 ـ 1 مزیت‌ مكانیكی‌

2 ـ 2 روش‌ تحلیلی‌ برای‌ تعیین‌ سرعت‌ و مزیت‌ مكانیكی‌

2 ـ 3 كمترین‌ مزیت‌ مكانیكی‌

فصل‌ 3: وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی

3 ـ سنتز وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌:  (Internal Force Exerting Devices Synthesis)

 3 ـ 1 سنتز قیچیهای‌ مركب‌ (Compond Lever ships Synthesis)

3 ـ 2 سنتز پرچ‌كنهای‌ یوك‌ (Yoke Riveters Syntheses)

3 ـ 3 سنتز عددی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

3 ـ 4 تعداد لینكهای‌ دوگانه

3 ـ 5 سنتز ابعادی‌

3 ـ 6 روشهای‌ هندسی‌

3 ـ 7 قطبهای‌ نسبی‌ مكانیزم‌ چهار میله‌ای‌

3 ـ 8 طریقه‌ یافتن‌ قطب‌ نسبی‌

3 ـ 9 مكانیك‌ كلمپهای‌ خود قفل‌كن‌: (Toggle clamps Mechanic)

3 ـ 10 طراحی‌ كلمپهای‌ قفل‌كن‌: (Toggle Clamps Design)

 فصل‌ 4: تحلیل‌ نیرویی

4 ـ 1 تحلیل‌ نیرویی‌

4 ـ 2 قاب‌ و ماشین‌

4 ـ 3 تحلیل‌ نیروی‌ كلمپهای‌ عمودی‌ و افقی‌

 فصل‌ 5: تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار

 5 ـ 1 تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار

5 ـ 1 ـ 1 فولادهای‌ ابزار كارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS)

5 ـ 1 ـ 2 فولادهای‌ ابزار كار سرد (COLD WORK TOOL STEELS

 5 ـ 1 ـ 3 فولادهای‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS)

5 ـ 1 ـ 4 فولادهای‌ ابزار آبدیده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS)

5 ـ 1 ـ 5 فولادهای‌ قالب‌ (MOLD STEELS)

5 ـ1ـ6فولادهای‌ابزارهای‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS)   TOOL

5 ـ 1 ـ 7 فولادهای‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS)

5 ـ 2 نقش‌ عناصر آلیاژی‌ در فولادهای‌ تندبر

5 ـ 3 توسعه‌ فولادهای‌ ابزار

فصل‌ 6: موارد استفاده‌ كلمپها

 6 ـ 1 موارد استفاده‌ كلمپها و تاگلها در صنعت‌

6 ـ 1 ـ 1 كلمپ‌ بادامكی‌

6 ـ 1 ـ 2 كلمپ‌ مدل‌  F

6 ـ 1 ـ 3 كلمپ‌ كوچك‌ (یا عكس‌ العمل‌ سریع‌)

6 ـ 1 ـ 4 كلمپ‌ پنوماتیكی‌

6 ـ 1 ـ 5 كلمپ‌های‌ قفل‌ كن‌ افقی‌

6 ـ 1 ـ 6 كلمپ‌ قفل‌ كن‌ عمودی‌

6 ـ 1 ـ 7 كلمپ‌ كششی‌ عمل‌ كننده‌

فصل‌ 7: طراحی‌ و ساخت‌

7 ـ 1 طراحی‌ كلمپ‌ فشاری‌

7 ـ 2 طراحی‌ و ساخت‌

7 ـ 2 ـ 1 قدم‌اول‌درساخت‌كلمپ‌موردنظرلیست‌تعدادقطعات‌بكاررفته‌دركلمپ ‌است‌

7 ـ 2 ـ 2 تهیه‌ نقشه‌های‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد

7 ـ 2 ـ 3 چگونگی‌ ساخت‌

 منابع‌

 

مقدمه‌
مهندسی‌ بر علوم‌ پایه‌ ریاضیات‌، فیزیك‌ و شیمی‌ بنا شده‌ است‌. در اغلب‌ موارد، مهندسی‌ شامل‌ تحلیل‌ تبدیل‌ انرژی‌ از چند منبع‌ به‌ یك‌ یا چند محصول‌ نهایی‌ می‌باشد كه‌ با بكارگیری‌ یك‌ یا چند اصل‌ اساسی‌ از این‌ علوم‌ را شامل‌ می‌شوند.
از میان‌ علوم‌ مختلفی‌ كه‌ مهندسی‌ مكانیك‌ در مورد آن‌ بحث‌ می‌كند تحلیل‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.
وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ نظیر قیچیهای‌ اهرم‌ مركب‌، پرچ‌كنها، مكانیزمهای‌ قفل‌ كن‌ و غیره‌ كاربرد بسیار زیادی‌ در صنعت‌ دارند و بالطبع‌ طراحی‌ آنها نیز از جایگاه‌ خاصی‌ برخوردار است‌.
در سنتز این‌ وسایل‌ با استفاده‌ از لینكیج‌های‌ كمكی‌ مناسب‌ به‌ 1- F =  برای‌ درجه‌ آزادی‌ با یك‌ لینك‌ ثابت‌ (زمین‌) می‌رسیم‌.
همچنین‌ نیروی‌ اعمال‌ شده‌ به‌ قطعه‌ كار مطابق‌ با لینكهای‌ دوبل‌ (عضو دو نیرویی‌) در لینكیچ‌ كمكی‌ هستند. این‌ لینك‌ برای‌ سنتز قطعات‌ عملی‌ مانند انواع‌ مثالهای‌ فوق‌الذكر بكار بسته‌ می‌شوند.
در این‌ پروژه‌ ضمن‌ مطالعه‌ و شناخت‌ كلی‌ انواع‌ سیستمهای‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ مانند قیچی‌ها و كملپ‌ها و بررسی‌ و سنتز قسمتهای‌ مختلف‌ آنها به‌ طراحی‌ و ساخت‌ نمونه‌ای‌ از این‌ وسایل‌ پرداخته‌ می‌شود.
در پایان‌ امیدواریم‌ كه‌ در این‌ پروژه‌ بتوانیم‌ اطلاعات‌ جامعی‌ از اینگونه‌ ابزارها كه‌ نقش‌ مهمی‌ را نیز در قسمتهای‌ مختلف‌ صنع‌ ایفا می‌كنند ارائه‌ دهیم‌.

 بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی وسایل‌ اعمال‌ نیرویی داخلی و طراحی و ساخت‌ آنها‌
     1 ـ تركیب‌ سینماتیكی‌ بندگارها،
 تألیف‌: ریچاردس‌ هارتنبرگ‌، ژاك‌ دناریت‌
 ترجمه‌: محمد حسین‌ صبور (عضور هیئت‌ علمی‌ دانشگاه‌ سمنان‌)، محمدعلی‌ نظری‌
     2 ـ طراحی‌ مكانیزمها (بندواره‌ها)
 تألیف‌: اردمن‌، سندور
 ترجمه‌: دكتر عباس‌ راستگو (گروه‌ مكانیك‌ دانشكده‌ فنی‌ ـ دانشگاه‌ تهران‌)
 3 ـ ایستایی‌
 تألیف‌: جی‌-ال‌-مریام‌
 ترجمه‌: مهندس‌ مهرداد رهبری‌ (عضو هیئت‌ علمی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ امیركبیر)
 4 ـ تحلیل‌ و تركیب‌بندی‌ مكانیزمها
 تألیف‌: اِ-اچ‌-سونی‌
 ترجمه‌: دكتر عباس‌ راستگو
 5 ـ كاتالوگ‌ كلمپها       GOOD HAND
 6 ـ كاتالوگ‌ كلمپها - دستاكو
 7 ـ ساودفیلد - كملپهای‌ پنوماتیك‌ و تاگل‌
 8ـ اصول‌ و كاربرد عملیات‌ حرارتی‌ فولادها و چدن‌ها - تالیف‌ محمدعلی‌ گلعذار، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌.
 9ـ اصول‌ عملیات‌ حرارتی‌ فولادها - تالیف‌ دكتر مهدی‌ طاهری‌، دانشگاه‌ تهران‌.

لینک کمکی