تاثير توسعه بر ميزان حجم سيلاب شهري توسط نرم افزار SWMM مطالعه موردي شهر سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير توسعه بر ميزان حجم سيلاب شهري توسط نرم افزار SWMM مطالعه موردي شهر سنندج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت در تمامی نقاط جهان، ایجاد توسعه را به دنبال خود می طلبد توسعه محل، به معنی تغییر در ماهیت موجود زمین بود و به تبع آن تغییر در پارامترهای موجود هیدرولوژی را به دنبال خواهد داشت . مهم ترین پارامتری که در توسعه تعریف می کند نفوذناپذیری بود که مقدار این پارامتر متناسب با رشد جمعیت افزایش می یابد. افزایش حجم رواناب، کاهش زمان تمرکز، سرعت حرکت بیشتر نقاط بر دیگر پدیده ها را می توان به تغییر در نفوذپذیری زمین مرتبط دانست. معمولا جهت جبران اثرات منفی توسعه در چرخه هیدرولوژیکی و تایید راهکاری برای هدایت و مهار آب های سطحی از شبکه زهکشی بهره برده می شود که این سیستم به علت نقص در طراحی، محدودیت های جانبی اعمال شده، عدم جانماهای توسعه های بعدی اساس کار نبودن آن با محیط زیست و مردم با مشکل مواجه شده و غرور حجم عظیم رواناب از محدوده توسعه یافته و تشکیل سیلاب مخرب شهری را به دنبال خواهد داشت. با بروز سیلاب شهری سیستم های حمل و نقل، امدادرسانی و سایر خدمات شهری مختل شده و ممکن است خسارت های جبران ناپذیری را به بار بیاورد. چرا که این سیستم ها برای مواجهه با سیلاب و به آمادگی کامل را نداشته و به شدت آسیب پذیر می باشد. تحقیق حاضر به کمک سیستم اطلاعات مکانی GIS به شناسایی نوع کاربری اراضی در طول دوره زمانی مختلف مورد مطالعه در شهر سنندج پرداخت و به تعیین میزان نفوذپذیری هر سطح می پردازد. از آنجایی که برای تعیین میزان تغییر در حجم سیل نیاز به مدل سازی حوضه سنندج می باشد نرم افزار SWMM برای شبیه سازی رواناب در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا EPA ارایه شده است. جهت تعیین بهترین الگوی بارش در مدل انتخابی، پس از برازش و تعیین بهترین الگوی توزیع، خروجی های حاصل از این کار آماری، به مدل معرفی شده است .

لینک کمکی