بازآفريني ساختار بافت تاريخي شهر با تاکيد بر ارتقاء کيفيت فضاي شهري (نمونه موردي: بافت تاريخي گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازآفريني ساختار بافت تاريخي شهر با تاکيد بر ارتقاء کيفيت فضاي شهري (نمونه موردي: بافت تاريخي گرگان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بافت تاریخی شهرها جزیی از سرمایه ملی و فرهنگی کشور هستند که نه تنها به لحاظ خاطرات جمعی هویت بخشی به شهرهای ما ارزشمند هستند بلکه محل سکونت و معیشت هزاران نفر محسوب می شود. با این حال این بافت ها دارای مشکلاتی چون گسستگی بافت، آشفتگی در ساختار اجتماعی و آشفتگی در ساختار کالبدی و ....هستند که منجر به تخلیه ساکنین اصیل بافته شده است. پژوهش پیش او تلاش می کند با بررسی مولفه های موثر در ساختار شهری و کیفیت محیط و نیز با مطالعه و شناخت نمونه های مثبت و موثق مربوط به اعتیاد ساختار بافت های تاریخی که در جهان انجام گرفته محورهای اساسی مربوط را شناسایی کرده و امکان به کارگیری آن جهت ارتقا به کیفیت های محیطی و جنبه های فرهنگی - اجتماعی بافت های تاریخی یا واجد ارزش شهری را بررسی نماید. در پایان با تاکید بر این معیارها، پیشنهادها و راهکارهایی برای اصلاح ساختار در بافت تاریخی گرگان ارایه می نماید. روش انجام این پژوهش تحلیلی توصیفی بود که اطلاعات آن از طریق برداشت های میدانی، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه با ساکنین گردآوری شده است. این پژوهش نشان می دهد که معیارهایی کان هم پیوندی کالبدی و عملکردی، تداوم اعضایی، بناهای شاخص و یاد مانی، لبه های بقال، فضای سبز اختلاط کاربری، پیاده مداری، و سلسله مراتب، هویت و کیفیات بصری می تواند ارتقا به مولفه های کیفی فضاهای شهری در بافت کمک نموده و از این طریق علم یا ساختار بافت را موجب گردد.

لینک کمکی