کاهش عدم قطعيت مطالعات تجزيه و تحليل ريسک فرآيندي با استفاده از منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کاهش عدم قطعيت مطالعات تجزيه و تحليل ريسک فرآيندي با استفاده از منطق فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تجزیه و تحلیل ریسک با آنالیز درخت خطا به منظور پیشگیری از سناریوهای خطرناک در صنایع فرآیندی شیمیایی ضروری می باشد. متاسفانه بیشتر مطالعات تجزیه و تحلیل ریسک بر پایه قضاوت خبرگان از مشکل عدم قطعیت شناختی رنج می برند. در این مطالعه به منظور انجام تجزیه و تحلیل ریسک در صنایع فرآیندی، قضاوت خبرگان با آنالیز درخت خطا ترکیب و از منطق فازی برای حل عدم قطعیت آن ها استفاده می شود. در چهارچوب پیشنهادی یک توزیع امکان وقوع نقص کیفی به منظور ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای پایه ای در رویکرد منطق فازی تعریف گردیده است. این چهارچوب برای تجزیه و تحلیل ریسک فرآیندی بخش کوره کلاوس واحد بازیافت گوگرد به کار برده شده است. مشاهده گردید که رویکرد پیشنهادی به نظر می رسد یک گزینه نسبتا مناسب برای آنالیز درخت خطای متعارف به منظور مقابله با رویدادهای پایه ای که داده های نرخ نقص برای محاسبه احتمال وقوع آن ها وجود ندارد باشد. نتایج نشان داد که چهارچوب پیشنهاد شده می تواند عدم قطعیت ارزیابی های قضاوت خبرگان را با استفاده از ترکیب منطق فازی و نظریه امکان در مطالعات تجزیه و تحلیل ریسک فرآیندی کاهش دهد. نتایج بدست آمده از تحلیل اهمیت مجموعه های برشی نشان می دهد که نقص از کار افتادن دمنده هوا (CS103) در رتبه نخست عوامل کمک کننده به وقوع رویداد اصلی قرار دارد. بنابراین استراتژی های کاهش ریسک می تواند برای پیشگیری نمودن از این رویداد پایه ای پیشنهاد گردد.

لینک کمکی