تروريسم و مسايل زيست محيطي در منطقه خاورميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تروريسم و مسايل زيست محيطي در منطقه خاورميانه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

امروزه سوءاستفاده از محیط زیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای فعالیت تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا جنگ سبز با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها حقوق بین الملل، بلکه حقوق داخلی(ملی) نیز برای مقابله با این تهدیدات همگام نبوده است. هرچند اصول حقوقی کاربردپذیر، نیز در جای خود نتوانسته با راهبردهای ضدتروریسم موجود به طور موثر عمل نماید و متناسب با این بحران ها راهکار ارایه نماید. تروریسم سبز یا تروریسم زیست محیطی از جمله تروریسم نوین بوده که عناصر زیست محیطی را به راحتی در جهت و مسیر فعالیت های خود قرار می دهد. پژوهش پیش رو بر اساس اصول توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای بوده که با امعان نظر به جوانب این پدیده نوظهور ابعاد کلاسیک و نوین تروریسم را در ارتباط با منطقه حساس و پرتنش خاورمیانه مورد مداقه قرار داده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این امر است که تروریسم زیست محیطی در منطقه خاورمیانه چه در سطح محلی، ملی و فرامنطقه ای به گونه ای فعال است که می تواند اثرات زیست محیطی فراتر از سطح منطقه داشته باشد. عوامل موثر بر تروریسم زیست محیطی در منطقه خاورمیانه متاثر از آلوده شدن هوا، گسترش بیابانزایی، آلودگی دریای خزر و خلیج فارس، وجود گروه های تروریستی و ... می باشد

لینک کمکی