ارايه روش جديدي به منظور محاسبه بزرگترين نماي لياپانوف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارايه روش جديدي به منظور محاسبه بزرگترين نماي لياپانوف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي اتوماسيون برق و کنترل صنعتي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله یک روش جدید برای محاسبه بزرگترین نمای لیاپانوف مبتنی بر روش تبدیل دیفرانسیلی ارایه شده است در این روش ابتدا سری زمانی از سیستمهای دینامیکی براساس روش تبدیل دیفرانسیلی به صورت تحلیلی بدست آمده شده است و سپس بزرگترین نمای لیاپانوف محاسبه می شود استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی به منظور یافتن ضرایب متغیر تقریبی می باشد در این مطالعه، سیستم لورنز با پارامترهای مختلف به عنوان مثال معرفی گردیده است و همچنین این سیستم در شرایط اولیه مختلف مورد بررس قرار گرفته است از طریق با محاسبه بزرگترین نمای لیاپانوف می توان آشوبناک بودن سیستم و پایدار بودن سیستم را تشخیص داد نتایج خروجی این سیستم توسط نرم افزار پیشرفته MATLAB شبیه سازی شده است با توجه به تحقیقات انجام شدهف تاکنون محاسبه بزرگترین نمای لیاپانوف با استفاده از این روش و بصورت تحلیلی انجام نشده است.

لینک کمکی