بررسي اصول و مولفه هاي طراحي مبلمان شهري دوستدار محيط-زيست با هدف پايداري اکولوژيکي محيط هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اصول و مولفه هاي طراحي مبلمان شهري دوستدار محيط-زيست با هدف پايداري اکولوژيکي محيط هاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مديريت کلانشهرها با رويکرد محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مبلمان و منظر شهری از عناصر مهم شهرها بشمار می روند که بطور مستقیم از طریق مشاهده و بهره برداری بر کیفیت فضای شهری تاثیر می گذارد. با وجود اینکه این عناصر نقش موثری در پایدارسازی محیط زیست شهری دارند، اما تاکنون توجه به بعد زیست محیطی در طراحی المان های شهری به شکلی محدود، خود جوش و منحصر به خلاقیت های فردی بوده است و عوامل موثر بر پایدار سازی اکولوژیکی مربوطه به صورت مدون، یکپارچه و در قالب اصول و مولفه های طراحی شهری تدوین نشده است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف دستیابی به اصول و ارایه مولفه هایی برای طراحی مبلمان شهری دوستدار محیط زیست در راستای ایجاد پایدارسازی اکولوژیکی محیط های شهری و در نظر گرفتن انرژی های پاک تجدیدپذیر که می توانند به بقای هرچه بیشتر محیط زیست و سلامت آیندگان کمک کنند، می پردازد. تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به بررسی نمونه های موردی متعدد و استخراج نتایج مربوطه به انجام رسیده است. نتایج حاصله نشان می دهد طراحی ارگانیک، نوع مصالح مورد استفاده، قابلیت بازیافت مواد، استفاده حداکثری از انرژی های تجدیدپذیر، استفاده حداکثری از پوشش گیاهی و توجه به توپولوژی و شرایط محیطی جزء مهمترین مولفه های طراحی مبلمان دوستدار محیط زیست می باشند.

لینک کمکی