ساخت و مشخصه يابي آشکارسازي پرتوهاي فرابنفش نانوکامپوزيت سولفيد روي – اکسيدگرافن احيا شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ساخت و مشخصه يابي آشکارسازي پرتوهاي فرابنفش نانوکامپوزيت سولفيد روي – اکسيدگرافن احيا شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس کاربرد کامپوزيت در صنايع ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آشکارساز فرابنفش با استفاده از لایه های نانوکامپوزیت سولفید روی با مقادیر مختلف اکسید گرافن احیا شده ساخته شدند و رفتار آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نانوکامپوزیت با استفاده از نانوپودر سولفید روی به عنوان ماده پایه و اضافه شونده اکسید گرافن احیا شده به مقدار 10 درصد وزنی توسط فرایند تعلیق سازی سنتز شده و سپس به روش دکتر بلید بر روی بستر سیلیکونی لایه نشانی شدند . بررسی مورفولوژی سطح لایه نشانی شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان از پراکندگی مناسب لایه های گرافن در کامپوزیت داشت . بررسی خواص نوری توسط آزمون فوتولومینوسانس نیز نشان داد که ناحیه تهییج کامپوزیت لایه نشانی شده در محدوده فرابنفش می باشد . بررسی خواص آشکار سازی نانوکامپوزیت سولفید روی نشان داد که افزایش درصد گرافن باعث بهبود در مشخصه های آشکارسازی مانند پاسخدهی ، سرعت پاسخ و ... می شود .

لینک کمکی