بررسي توازن واژگاني در شعر فروغ فرخزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي توازن واژگاني در شعر فروغ فرخزاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مطالعات زبان

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فرآیند قاعده افزایی چیزی نیست جز توازن در وسیع ترین مفهوم خود و این توازن از طریق مقدار کلامی حاصل می آید. در این شگرد، قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می شود که موجب برجسته سازی در متن ادبی میگردد. قاعده افزایی موجب ایجاد موسیقی در زبان شعر می گردد و استفاده از آن بر توانایی شاعر و بهره گیری از ظرفیت های زبانی به منظور ناآشنا ساختن و برجستگی زبان دلالت می کند از این رو صوتگرایان روس، آ ن راعامل شکل گیری اثر ادبی می دانند. دراین پژوهش، پس از بحث درباره قاعده افزایی، شگردهای آن درهمه اثار شعر فروغ فرخزاد بررسی می شود تامشخص گردد که این شگرد ادبی تا چه اندازه توانسته است در شعر او موجب برجسته سازی شود. روش این تحقیق تحلیلی است که اشعار فروغ فرخزاد را از طریق قاعده افزایی در سطح تحللی واژگانی مورد بررسی قرارداده است که مشخص شد وی با تسلطی که بر امکانات زبان فارسی دارد بخوبی توانسته با به کارگیری مطلوب توازن واژگانی در حیطه قاعده افزایی به عادت زدایی دست زند و موجب برجسته سازی شدن کلام خود گردد

لینک کمکی