بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانواده برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه گنبدکاووس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانواده برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه گنبدکاووس :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دراین تحقیق به منظور بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق دانش آموزان پایه پنجم منطقه گنبدکاووس در سال تحصیلی 95 می باشد. چون تعداد دانش آموزان زیاد بودند از روش های تصادفی خوشه ای و مجذور خی 2 x استفاده شده است هدف از انجام این تحقیق آشنا ساختن خواننده با تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان آن ها و کسب اطلاع از شاخص هایی چون درآمد خانواده ،نوع شغل والدین ،امکانات آموزشی رفاهی و ارتباط آن ها با پیشرفت تحصیلی فرزندان می باشد که از روشکتابخانه ای ،میدانی ،اطلاعات از طریق پرسش نامه دریافت شده است. و فرضیه تحقیق به نظر می رسد بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها رابطه وجود دارد وبعد از تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین وضعیت اقتصادی خانواده وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان هم بستگی مثبتی وجود دارد

لینک کمکی