مفهوم و پيامدهاي سبک رهبري توزيعي براي سازمان هاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مفهوم و پيامدهاي سبک رهبري توزيعي براي سازمان هاي آموزشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رهبری توزیعی شکلی از رهبری مبتنی بر اعتماد و تفویض کامل وظایف با تاکید بر نقش اعضا در پیشبرد اهداف است. در این سبک، بر این نکته تاکید شده است که موثرترین عامل در نیل به اهداف، اعضا و کارکنان هستند که باید بیشترین مشارکت را در پذیرش مسیولیت ها و انجام آنها داشته باشند. در رویکرد رهبری توزیعی، نقش مدیران یا رهبران در حد سرپرستان و ناظرانی است که تنها بر روند درگیر کردن کارکنان به منظور انجام فعالیت ها، نظارت می کنند. در واقع رهبری توزیعی، کارکنان را به عنوان اهرم های تحقق اهداف در نظر می گیرد به گونه ای که خودشان، توان تصمیم گیری صحیح و تشخیص نحوه انجام امور را دارند. یکی از مزیت های رهبری توزیع شده این است که بر اثربخشی ارتباط معلم و دانش آموزان تاثیر دارد، زیرا همکاری و مشارکت به معلمان کمک می کند تا تعاملات بهتری با دانش آموزان داشته باشند. همچنین در مدرسه ای که رهبری توزیع شده اعمال شده است، معلمان قادرند با بهبود فعالیت، انگیزش و اثربخشی، در تخصصشان شریک شوند، دانش خود را افزایش دهند، و دانش و تخصص خود را به درون کلاس های شان انتقال دهند، همانطور که در برنامه های آموزشی منعکس شده است. به طور کلی رهبری توزیع شده در قدرت پیش بینی و آینده نگری معلمان تاثیر دارد و شاید آنها بهتر بتوانند به تقاضاهای محیط سازمانی پاسخ دهند. از این رو کاربرد آن در سازمان های آموزشی ضروری می نماید.

لینک کمکی