معرفي شش سيگما و کاربرد آن بر گردشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن معرفي شش سيگما و کاربرد آن بر گردشگري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

موسسات گردشگری به خاطر ماهیت ویژه خدماتی شان ناگزیر به استفاده از رویکرد های مختلف مدیریتی جهت مدیریت بهینه سازی ارایه خدمات گردشگری هستند. رویکرد شش سیگما به عنوان یک رویکرد کیفی موثر، در پی تعیین دقیق فعالیت هایی است که ارزش افزوده نداشته و برای رسیدن به نقاط بهبود در عملکرد سازمان، بکار گرفته می شود. در این راستا پژوهش حاضر که به روش توصیفی کتابخانه ای، انجام شده است؛ سعی در معرفی کامل این رویکرد و بررسی چالش های آن در صنعت گردشگری دارد.

لینک کمکی