مطالعه تطبيقي نوع و کارکرد حروف در نوشتار پوسترهاي فرهنگي ايران در سه دهه اخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه تطبيقي نوع و کارکرد حروف در نوشتار پوسترهاي فرهنگي ايران در سه دهه اخير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

طراحی حروف، یکی از شاخه های مهم هنر گرافیک است و حضور آن در بسیاری از حوزه ها ملموس می باشد؛ که جلوه های ساختاری و بصری آن مورد توجه بسیاری از هنرمندان معاصر قرار گرفته و یکی از کاربردهای مهم آن، طراحی پوستر فرهنگی است. طراحی پوستر مناسب، می تواند سبب جذب مخاطبان و رشد صنعت اطلاع رسانی و گرافیک گردد. هدف از این تحقیق، بررسی نوع و کارکرد حروف در نوشتار پوسترهای فرهنگی ایران در سه اخیر است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی-تطبیقی می باشد. جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و میدانی، با ابزار فیش بردای و کارت مشاهده صورت گرفته است. جامعه آماری شامل پوسترهای فرهنگی ایران در سه دهه اخیر بوده و نمونه گیری تصادفی بود. نتایج بیانگر آن است که نوشتار در دهه 70 و 80 ه.ش بیشتر در خدمت سبک فرمالیسم بوده و کارکردی زیباشناسانه داشته است و توجه به خوانایی و نقش اطلاع رسانی در نوشتار، در مرحله دوم اهمیت قرار گرفته است. اما در دهه 60 هنرمندان همواره تلاش داشته اند تا خوانایی و اطلاع رسانی همراه با سادگی در نوشتار بیان شود.

لینک کمکی