طراحي حروف جلد کتاب در آغاز هزاره سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي حروف جلد کتاب در آغاز هزاره سوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در آثار گرافیکی، تصاویر و حروف بار پیام رسانی اثر را برعهده دارند. امروزه تایپوگرافی یا طراحی حروف در بسیاری از شاخه های هنر گرافیک از جمله جلد کتاب، حضور پر رنگی دارد. این بخش همواره به عنوان پوشش و مظروفی برای متن، همراه کتاب بوده است و نوع ساخت و کیفیت بصری آن وابسته به موضوع و اهمیت کتاب، از تنوع بالایی برخوردار می باشد.آشنایی با چگونگی قوانین و ویژگی های استفاده از نوشتار، کمک شایانی به ارایه بهتر آن، خواهد داشت. هدف از این پژوهش توصیفی، ارایه راهکارهای مناسب جهت طراحي حروف جلد کتاب در آغاز هزاره سوم است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد. جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای صورت گرفت. خوانایی، زیبایی و نوآوری از مهمترین نکات مورد نظر در طراحی حروف است. همچنین نیاز است باروحیه و محتوای کتاب، همگام باشد. ایجاد ارتباط میان روی جلد، عطف و پشت جلد از ملزامات در این زمینه خواهد بود. استفاده از رنگ های متضاد سبب جذابیت حروف خواهد بود. البته همواره نیاز به کشف راه های جدید در ارایه وجود دارد.

لینک کمکی