تاثير تفکر انتقادي در برنامه درسي متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير تفکر انتقادي در برنامه درسي متوسطه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی به مفاهیم تفکر انتقادی، برنامه درسی، اهداف در برنامهدرسی نقاد، محتوا در برنامه درسی نقاد، روشهای تدریس و ارزشیابی می پردازد. جامعه مورد بررسی کلیه مقالات و پایان نامه ها در زمینهتفکر انتقادی و برنامه درسی از سال 1389 تا کنون و از سال 2005 میلادی تا کنون می باشد .حجم نمونه با توجه به تاکید این بررسی برعناصر محتوا، هدف، ارزشیابی، و روش های تدریس از میان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانهای و بررسی متون و مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه بود نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب بود که به عناصری مثل محتوا،ارزشیابی، روش تدریس، هدف ها در ابعاد مختلف از منظر تفکر انتقادی می بایست توجه بیشتری مبذول گردد.

لینک کمکی