ارزيابي و سنجش تعليق مجازات کودکان و اطفال در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي و سنجش تعليق مجازات کودکان و اطفال در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق آمريکا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پایان نامه به ارزیابی و سنجش تعلیق مجازات کودکان و اطفال در حقوق ایران ومقایسه آن با حقوق آمریکا می پردازد. برای این منظور از روش های مختلف مقایسه ای ومطالعات کتابخانه ای استفاده و همچنین از آخرین اطلاعات اینترنت بهره برداری شدهاست. در مجموع این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل است، فصل اول با عنوان کلیات راجعبه مسایلی همچون مقدمه، بیان، اهمیت، اهداف، روش و جایگاه تعلیق اجرای مجازات دردو نظام حقوقی ایران و آمریکا و همچنین مقایسه موضوعات مختلف در این دو نظامحقوقی است. فصل دوم به ادبیات تحقیق می پردازد. و در آن به مقایسه موضوعاتی مانند شرایط قانونی صدور قرار تعلیق از جمله شرایط ماهوی، شکلی و قلمرو اجرایی تعلیق در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. فصل سوم با عنوان تعلیق مجازات کودکان در حقوق ایران است که به بررسی تعلیق مجازات کودکان در قانون ایران می پردازد. فصل چهارم که تعلیق مجازات کودکان در حقوق آمریکا نام دارد، که به بررسی تعلیق مجازات کودکان در قانون ایران می پردازد. در نهایت و در خاتمه، این بررسی و تحقیق مقایسه ای، به نتیجه گیری و پیشنهادها می پردازد.

لینک کمکی