شبيه سازي سيستم بازيابي ديناميکي ولتاژ براساس مبدل هاي موجک گسسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شبيه سازي سيستم بازيابي ديناميکي ولتاژ براساس مبدل هاي موجک گسسته :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله تبدیل موجک گسسته DWT با استفاده از فیلتر های پسیو LC برای عملکرد سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR پیاده سازی شده است. روش پیشنهادی بر اساس طراحی فیلتر های LC پسیو باترورث با فرکانس قطعی است که مساوی با فرکانس قطع DWT مربوط به فیلتر های دیجیتال است. این فیلتر های پسیو LC می توانند شرایط نابهنجار( که ممکن است کیفیت توان تغذیه بارهای حساس را بدتر نماید) را تشخیص دهند. تشخیص شرایط نا به هنجار بوسیله بیرون کشیدن فرکانس بالا و پایین اجزاء حاضر در سیستم ولتاژ به ترتیب با استفاده از فیلتر های بالاگذر و پایین گذر انجام می-گیرد. طراحی فیلتر پسیو باترورث یک سیستم درجه سه است تا پیاده سازی عملی و همچنین یکپارچه سازی آن با سیستم قدرت و DVR را آسان کند. شبیه سازی ها و نتایج آزمایش های عملی برای افت ولتاژ گذرا و اعوجاج هارمونیکی حالت پایدار، عملکرد ویژه ای را در بهبود سیستم DVR بوسیله طراحی فیلتر های LC پسیو باترورث نشان می دهد. سیستم DVR بر اساس DWT از فیلتر های LC پسیو باترورث برای بهبود کیفیت توان استفاده می کند.

لینک کمکی