بررسي و ارزيابي چالشهاي منابع آب در شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و ارزيابي چالشهاي منابع آب در شهر اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي معماري و شهرسازي هويت گرا

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

آب به عنوان یک مایع حیات بخش ،نقش مهم و غیر قابل جایگزین در توسعه صنعتی،اقتصادی،اجتماعی،سیسسی وشکوفایی محیط زیست دارد.ضرورت دستیابی پایداربه منابع آب شیرین باعث شده تا آب به یکی از چالشهای عمده شهرها در قرن حاضرتبدیل شود. گسترش آلودگی منابع آب،پراکندگی آنها،فرهنگ پایین مصرف و هدر رفتن ان موجب شده است تا هزینه های اجرای طرح های تامین،انتقال،بهره برداری و همچنین تعمیرات و نگه داری تاسیسات مرتبط با ان افزایش یابد. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی وتوصیفی ومیدانی می باشد.برای جمع آوری داده ها واطلاعات ازکتابخانه ها وآرشیوهای سازمان ونهادهای مرتبط و وب سایت های سازمان مربوطه وبازدیدهای میدانی استفاده شده است. در این پژوهش سعی بر آن استکه اوضعیت و چالش های منابع آب شهر اردبیل را مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن بر تامین آب شهری و مصارف دیگر ازجمله کشاورزی،صنعتی و شرب را مورد ارزیابی قرار دهیم.نتایج پژوهش بیانگر وضعیت تقریبا متوسط و سفید در تامین آب در شهر اردبیل می باشد که پیشنهاد می شود مسیولین در جهت رسیدن به شرایط بحران آب در شهر اردبیل مدیریت بحرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند.

لینک کمکی