بازنمايي زن در رمان زنانه ( مطالعه موردي رمان بعد از پايان اثر فريبا وفي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازنمايي زن در رمان زنانه ( مطالعه موردي رمان بعد از پايان اثر فريبا وفي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي زنان و زندگي شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این مقاله در پی چگونگی بازنمایی زن در کتاب بعد از پایان نوشته فریبا وفی است. این رمان را می توان رمانی زنانه دانست چراکه توسط نویسنده ای زن نوشته شده و موضوع آن زنان و مسایل مربوط به آنان است، ازاین جهت بازنمایی زن در چنین رمانی اهمیت پیدا می کند. نظریه فمینیسم که نقطه کانونی آن زن و نابرابری جنسیتی در جامعه است، چارچوبی برای این تحلیل است. با استناد به نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، این کتاب مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در این رمان، زن سنتی از زن مدرن متمایز می شود. زن سنتی زن خانه داری ترسیم می شود که همه زندگی خود را وقف خانواده می کند و به همسر و فرزندان وابسته است، درحالی که زن مدرن، زن مستقلی است که راه خود را در زندگی انتخاب می کند. زن مدرن تلاش می کند از تربیت سنتی خود فاصله بگیرد اما موفق نیست. ازاین رو جدالی درونی بین ارزش های سنتی جامعه و تفکرات مدرن او در جریان است. نقطه اشتراک زن سنتی و مدرن، عدم رضایت آن ها از زندگی خود است. شرایط سخت زن بودن، موجبات عدم رضایت زنان را چه سنتی و چه مدرن فراهم کرده است.

لینک کمکی